Alueet Bokea-järvestä etelään


Tämä artikkeli on hyväksytty Rajakatse fantasia ry:n pelimaailmaanon laaja alue

Eteläinen Bokea

Eteläinen Bokea


Alue Bokea-järvestä etelään on harvaan asuttua, sillä kaivostoiminta on menneinä vuosisatoina siirtynyt jatkuvasti pohjoisemmas. Bokea-järven etelärannan kylät ja Melujärvet ovat tunnettua aluetta.

Alueelta löytyy:

-monia pieniä järviä
-havumetsää, lehtipuumetsää
-kukkuloita, mutta ei korkeita vuoria
-korkeintaan 200 ihmisen kyliä, joissa voi voi olla seppä, taverna ja sekatavarakauppa


Kylistä:

-Nohvatovin puolella kylässä voi olla Zada-pyhättö (tavallinen puumökki)
-Mahtivuoren puolella suuremmassa kylässä voi olla vähäinen Derecas temppeli (tavallinen puutalo), jossa palvelee yksi nuorempi noviisipappi.
-kylän väestön elinkeino on yleensä metsästys ja kalastus painotteista, mutta myös kaskimaanviljelyä harrastetaan.
-yksittäisiä taloja/taloryhmiä, joissa asuu yksi perhe. Tämä yhden perheen yhteisö voi olla suurikin ja käsittää ydinperheen lisäksi palkollisia useitakin ja palkollisten perheitä.


Kaivoksista:

-hylättyjä kaivoksia, joista mentäessä eteläänpäin yhä useampi on ajan saatossa sortunut umpeen. Tämä siksi, että jalokivien kaivajat ovat jatkuvasti siirtyneet pohjoiseen.

-Muitakin rauniorakennelmia voi olla etenkin hylättyjen kaivosten lähellä. Nämä ovat pääsääntöisesti joko kaivosmiesten kyliä taikka jokin vartiovarustus rakennettu suojaamaan kaivosta ja kaivoskylää. Tällaiset paikat voivat olla kokonaan autioita taikka sitten edelleen asutettuja riippuen etenkin ruuansaanti mahdollisuuksista. Kaivoksen tyhjennyttyä luonnollisesti kuitenkin ainakin suurin osa ihmisistä on lähtenyt pois.

Jokunen sitkeä mainari voi tietysti yhä kaivella kaivoksissa löytäen sieltä tavallisia jalokiviä aika ajoin sekä mahdollisesti jotakin metallia, mutta hyvin hyvin hyvin harvoin kultaa eikä mitään platinaa missään tapauksessa.
-Muita rauniorakennelmia ei paljoja ole. Jokunen tyhjä talo tai taloryhmä voi olla jossakin. Myös rauniolinnoitus voi löytyä jostakin, vaikkakin ne ovat erittäin harvinaisia.

Rajalinnoitukset:

-Nohvatovin ja Mahtivuoren rajan tuntumassa voi olla vartiotorneja tai vartiovarustuksia molemmin puolin rajaa. Ne on yleensä sijoitettu korkeille paikoille ja jonkin kylän välittömään läheisyyteen. Usein myös, jos varustus on suurempi, se kattaa koko kylän itsessään eli ihmiset asuvat varustuksen sisällä. Varustuksissa ei ole yleensä kovin suurta määrä sotilaan tointa tekeviä; tosipaikan tullen luotetaan, että lähikylän asukkaan etsivät suojaa varustuksesta ja osallistuvat samalla puolustukseen. Rakennusmateriaalina varustuksissa on suurimmaksi osaksi puu. Etelään mentäessä kuitenkin kivirakenteiden osuus kasvaa ja aivan eteläisissä osissa valtakuntia on myös lähes kokonaan kivisiä rakennuksia.


Metsäläiset:

Vaikka metsäläiset asuvatkin pääasiassa Bokea-järven pohjoispuolella, on heitä myös etelämmässä, vaikkakin pienempiä määriä. Metsäläiset tekevät myös puusta rakennuksia, vaikka suurin osa suosiikin telttarakennelmia.


Haltijoita:

Heitä on hyvin vähän,joten mitään suuria asutuksia heillä ei ole.


Muita kohtaamisia:

-kiertävä ritari voi aika ajoin kuljeskella alueella
-kiertävä pappi voi kulkea kylästä kylään. Derecas-papit ovat vallalla Mahtivuoressa ja Zada-papit ovat vallalla Nohvatovissa. Heitä voi kuitenkin näkyä kulkemassa kylissä kummankin valtakunnan puolella. Nämä kiertävät papit ovat yleensä nuorempia ja alempiarvoisia.

-Nohvatovin puolella ja etenkin itäosissa voi olla kuljeskelevia peikkoja. Nämä ovat yleiskuvaukseltaan voimakkaita ja typeriä, mutta yksilöitähän nekin ovat ja niissä voi olla erilaisia rotuja. Nämä peikot eivät muodosta valtioajattelua ja liikuskelevat yleensä pienissä ryhmissä pitkin Nohvatovin itäpuolisia erämaita yleensä uskaltautumatta Nohvatovin asutusten läheisyyteen. Peikkojen määrä kasvaa mentäessä itään syvemmälle erämaahan, mutta kovin suuria määriä niitä ei ole.
-Huhuissa ja tarinoissa voi liikuskella jättiläisiä ja louhikäärmeitä etenkin Nohvatovin alueella.

Huom!

Alueella ei ole suuria määriä valtion edustajia ja lakia ja oikeutta jakavia. Kuningaskunnan puolesta oikeutta jakavat linnoitusten komentajat, kiertävät ritarit sekä papit. Yleensä kuitenkin heitä ei ole paikalla ja oikeutta jakaa paikallisista merkkihenkilöistä koostunut ryhmä kuten maatilojen isännät, kylän päällikkö sekä muita järkeviksi tunnettuja ihmisiä. Tällainen nuotiopiirillä annettu tuomio ei yleensä koskaan yllä kuolemantuomioon asti. Korkeintaan tuomittu karkoitetaan erämaahan ja uhataan tappaa, jos tulee takaisin.

Alueella ei ole kiltakäsitettä kuten kaupungeissa ja kaupunkien lähialueilla on. Kaupunkien lähellä olevissa kylissä tätä kiltaperiaatetta noudatetaan, mutta tällaisella alueella yleensä ei. Kuitenkin huomattavaa on, että eipä nämä yrittäjät kovin suurta uhkaa aiheuta kaupunkien elinkeinoelämälle.


Aatelisia:

Aatelisia alueella ei sinällään ole ainakaan monia. Jokunen vapaaherra maaherran toimessa mahdollisesti hallitsee suuriakin alueita ja asustaa jossakin todennäköisesti puisessa kartanon tapaisessa. Harvaan asutulla alueella voi kuitenkin jossakin suuremmassa rajalinnoituksessa olla vapaaherra linnanherrana.


Rajakatsemaailma Maantiede Mahtivuori


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rajakats/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4673