Läntiset siirtokunnat


Tämä artikkeli on hyväksytty Rajakatse fantasia ry:n pelimaailmaan


Päivitetty kartta läntisistä barbaarimaista

Päivitetty kartta läntisistä barbaarimaistaLännen siirtokuntien kuvaus
Tämä artikkeli käsittelee määriteltyä palaa läntisten barbaarimaiden rannikolla. Aluetta on käsitelty vihkopeleissä 2001-2003 ja Openlife-virtuaalimaailmassa olevassa simulaatiossa (2010)
---
Huom! Roolipelien kuvauksia löytyy ensimmäiseltä:
http://www.rajakatsefantasia.fi/chat/upb/viewtopic.php?id=4&t_id=8
Toiselta kaudelta:
http://www.rajakatsefantasia.fi/chat/upb/viewtopic.php?id=4&t_id=14
(Myös englanniksi)
http://www.rajakatsefantasia.fi/chat/upb/viewtopic.php?id=4&t_id=15
Rajakatseen areenalta.

Kolmannen kauden pelikuvaukset areenalta:
http://www.rajakatsefantasia.fi/chat/upb/viewtopic.php?id=4&t_id=17

---


Lännen siirtokunnat sijaitsevat suoraan lounaaseen Bokea-joen suusta ja sijoittuvat nk. "Läntisille barbaarimaille."
Siirtokunnat perustettiin vuonna 440 jälkeen Juilo Ensimmäisen kruunauksen. Valtakuntien suhteiden
ollessa huonolla tolalla pelättiin Ragavan läänityksen kiilaavan Mahtivuoren edelle pohjoiseen ja erilaisten
valveutuneiden velhojen esittämät arviot voimakivien ehtymisestä herättivät suunnitelman etsiä uusia kaivoksia
läntisiltä barbaarimailta. Retken luonteen takia Simonidit saivat johtoaseman ja Deinosanien
jalokivikilta oli kiinnostunut laajentamaan omistuksiaan. Nohvatovin hovi reagoi tähän uuteen suunnitelmaan
lähettämällä Vardakovin sotavelhojen johtaman retkikunnan perustamaan kilpailevan
siirtokunnan. Siirtokunnat perustettiin viemällä laivoilla ihmisiä ja perustarvikkeita heikosti tunnetulle rannikolle.

Vihkopeleissä käytetty kartta

Vihkopeleissä käytetty kartta


Nyt (470) 30 vuotta myöhemmin siirtokunnilla on edelleen vaarallinen maine,mutta varsinaisen sodan jälkeen on elämä
niissä rauhoittunut ja nykyisiä suhteita voi kuvata syväksi rauhaksi, eli paikallisilla hallitsijoilla on vanhan kuninkaan
käsky olla aloittamatta sotaa. Tuntematon rajaseutu ei ole kuitenkaan herättänyt paljon rahvasta muuttamaan alueelle,
vaikka tuvan saakin noihin metsiin raivata vapaasti. Aluetta leimaa kilpailuasetelma kahden siirtokunnan välillä ja
ajoittain tapahtuukin likaisia temppuja puolin ja toisin. Siirtokuntien johtajat ovat kokeneita mutta ikääntyneitä ja pientä
kansallislevottomuutta on havaittavissa. Mahtivuorelaiset rakensivat luottamuksen barbaarien kanssa sodan aikana,
mutta merisusia tämän jälkeen julmasti kohdellut hallinto on myös herättänyt napinaa sekä näiden että omien
kansalaisten joukossa.

Simonidi Alanannon (tuttavallisesti Alanto) on pitänyt edelleen salaista vakoiluorganisaatiota olemassa estääkseen
Iivien tai muiden vaikutteiden tunkeutumisen siirtokuntaan, ja tämä on pitänyt asukkaat varpaillaan. Tiukasti johdettu
siirtokunta saikin yllättävän vierailijan vuonna 467, kun Derecas-temppelikunnan ylipappi Paltamon purjehti
maanpaossa olevana paikalle lähimpien tukijoidensa ja fanaattisimpien maallikkosoturien kanssa. Vanha Alanto on
harannut vastaan, mutta huhuttu "pääkalloritarien" liittyminen Paltamonin puolelle on saanut ihmiset myötäilemään
Paltamonia ja tämän vaatimuksia siitä, että ainoastaan Ishacaa kunnioitetaan Nannolassa.

Paltamonin pamppukaartilaisten häirittyä kauppaa tekeviä barbaareja Simonidi Alanto päätyi puhumaan miehen
ottamaan tehtäväkseen merisusien käännyttämisen Derecas-papistolle kuuliaisiksi, joten Paltamon on hallinnut
saaristossa olevaa Suursaarta ja Olofin kylää vuodesta 468 lähtien. Alueella on
havaittavissa pinnan alla pientä levottomuutta Paltamonin joukkoa ja Derecas-maallikkosotureita kohtaan, lähinnä
Mahtivuoren puolelta kuuluneiden huhujen perusteella, miten Derecas-maallikkosoturit olivat kohdelleet rahvasta.
Paltamon onkin pyrkinyt värväämään lisää pamppukaartilaisia joukkoonsa ja tilannut Nannolan telakalta (470) uusia
laivoja ilmeisenä tavoitteenaan palata jossain vaiheessa takaisin itään.


Alueesta


Siirtokuntien ja tunnettujen asutusten paikat

Siirtokuntien ja tunnettujen asutusten paikat


Läntiset siirtokunnat sijaitsevat läntisen barbaarialueen rannikolla, lounaaseen Bokeasta. Idässä alue rajoittuu mereen
ja lännessä ylipääsemättömään vuorijonoon. Tunnettu alue rajoittuu rannikon välittömään läheisyyteen ja kolmen joen
varteen, joista pohjoinen on Nannolan joki, tämän eteläpuolella on Uuden Vardakovin joki ja kaukana etelässä
Ariannadin joki. Nannolan seutu on alavaa maata, joka muuttuu mäkiseksi maastoksi sisämaahan mentäessä.
Suoraan länteen Nannolasta on järvi ja tämän takana vuoria, joilla sijaitsee myös Simonidien kaivos. Nannolasta
Lounaaseen eli Uuden Vardakovin suuntaan mentäessä on vuorijono, jossa sijaitsee Huutolan varustus. Uudesta
Vardakovista länteen on joen varrella barbaarikylä ja tästä etelään on Suonikkaan vuorijono, joka ulottuu
Ariannadin joen solaan etelässä. Uudesta Vardakovista etelään on Tuvattoman kylä ja tästä suoraan länteen sodan
aikana käytössä ollut Hyssylän piilokylä ja kauempana Suonikkaan kaivos, joka on vuorijonon
pohjoiskärjessä. Tuvattoman ja rannikkoa kauempana etelään sijaitsevan Ariannadin kylän
välillä on niittyä ja metsää. Ariannad sijaitsee rannikolla joen varressa, ja sen vieressä kohoaa Deinosanien jalokivikillan
Mor Caswallonin rauniolinnoitus. Tästä länteen päin Ariannadin joki haarautuu ja pohjoinen haara
tulee lähes Tuvattoman-Kaksiovisen kaivokselta asti etelään. Ariannadin joen haarasta länteen on
Ariannadin sola ja siitä eteenpäin alueen tiedetään olevan metsäisiä vuoria. Alueella on useita barbaarikyliä. Ariannadin
joen eteläpuolella on vuorijonoja ja näiden takana huonosti tunnettuja suo- sekä metsäalueita,
joissa tiedetään asuvan barbaariheimoja. Tuvattomasta itään ja Uudesta Vardakovista kaakkoon on Suursaari ja tämän
ympärillä pienempiä saariston saaria. Suursaarella tiedetään olevan kaivos ja Olofin paikkana tunnettu kylä. Nannolan
pohjois- ja luoteispuolella on soita, joissa tiedetään liikkuvan sankkoja sumuja. Joitakin metsästäjiä tiedetään
kadonneen alueella ja paikalliset barbaarit välttävät alueella liikkumista kertoen sitä kirotuksi.

Jalokivien esiintymistiheys barbaarialueella vähenee etelään päin mentäessä, mutta yksittäisiä suurempia esiintymiä
voi olla etelämmässäkin. Siirtokunnat sijaitsevat alueella, jossa uskotaan olevan runsaasti jalokiviä. Hurjaviinin ja
Hirsikasauksen alueelta tiedetään, ettei siellä ole voimakiviesiintymiä.


Elämänmuodot:Alueella asuu muutama tuhat ihmistä siirtokunnissa, sekä Nannolan että Uuden Vardakovin ollessa suurimmat paikat.
Nannola on Mahtivuoren kruunulle uskollinen siirtokunta ja Uusi Vardakov Nohvatoville. Nämä siirtokunnat
ovat suoraan kuninkaitten alaisuudessa ja niistä on säännölliset yhteydet kuningaskuntiin (Olyin kautta tai
vaihtoehtoisesti suoraan Taltaraan) kun sää antaa myöten.


Barbaarit ovat alueen alkuperäisväestö ja heimoihmisiä (jossakin määrin esim. keltteihin
verrattavia), joilla ei ole omaa raudanpelkistystaitoa, rahaa, kirjoitustaitoa, eikä mahtavia maagisia taitoja.
Hirsikasauksen kuningas on koko barbaarialueen voimakkain päällikkö ja hänellä on vaikutusvaltaa myös näin
kaukana pohjoisessa. Alue on ottanut vaikutteita sekä idästä että etelästä, mm. edellinen muuttoaalto alueelle on
tapahtunut 200 vuotta sitten ja tullut meren takaa Mahtivuoresta. Nämä uudisasukkaat ovat sekoittuneet barbaareihin.
Alueella osataan valmistaa kuparista esineitä kuten esim. kuparisolkia.

Simonidi Alanto opetti 440-luvun alussa liittolaisbarbaarejaan käsittelemään rautaa. Tämä taito on ollut
tarkoin vaalittu salaisuus ja varsinaisia barbaarien masuuneita ei tunneta paljonkaan. Pääasiassa vain harvat (yleensä
päällikön suvusta) osaavat rautaa takoa ja rauta ostetaan usein harkkoina siirtokunnista. Teoriassa Alannon opettamaa
rautamalmin työstämistä osattaisiin, mutta käytännössä vähäinen tietotaito ei tähän anna mahdollisuutta. Barbaarit
kaivavatkin Ariannadin kaivoksesta jalokiviä, arvometalleja kuten hopeaa ja vähäisessä määrin kultaa ja myyvät näitä
siirtokuntin. Kaupankäynti on alueella vaihdantataloutta. Kaupankäyntiin tai uskontoon liittyviä kirjoitusmerkkejä on
barbaareilla, mutta nämä on pääosin syrjäyttänyt mahtivuoren kieli, jota opetellaan "yleiskielenä." Muutamat
fiksuimmista barbaareista (johtajat, kauppiaat) voivat osata kirjoittaa.

Merisudet ovat viikinkimäisiä barbaariheimoja, joiden tiedetään asuvan etelämpänä rannikkoa ollen Hirsikasauksen
kuninkaan vaivoina. Nämä häiritsevät joskus laivaliikennettä Mahtivuoreen ja Nohvatoviin, mutta sodan aikana lyöty ja
alistettu Olofin heimo on ollut näistä aggressiivisimpia. Pienemmät merisusien heimot tekevät satunnaisesti
ryöstöretkiä jopa Tuvattomaan asti. Suursaarella asuu Olofin heimon jäseniä ja Alannon kaarti värvää näitä sotureiksi.

Hirsikasauksen kaupunki vaikuttaa myös näin kaukana ja sieltä suunnasta voi alueelle eksyä kauppiaita mukanaan
hurjaviiniläisiä tuotteita. Myös jokunen seikkailija voi kaukaa etelästä eksyä alueelle.

Alueella, etenkin sen pohjoisosissa, on myös rauhanomaisia metsäläisiä, jotka elävät perheyhteisöissä perinteistä
elämäänsä. Metsäläiset ovat pienikokoisia, alemmalla kehitystasolla olevia ihmisiä, joilla ei ole valtioajattelua tai
pääosin metallintyöstötaitoa. Barbaarit ovat alueella syrjäyttäneet metsäläiset, mutta nämä pitävät edelleen yhteyttä
perinteisin tavoin heimosta toiseen muodostaen heimojen "suuren ringin". Joidenkin heimojen tiedetään hallitsevan
alkeellisten kupariesineiden valmistusta, mitä metsäläiset Mahtivuoressa eivät osaa. Metsäläisten heimojen välillä
on heimoliittoja, jotka ovat hyvin löyhiä puolustusliittoja.

Haltioita kerrotaan nähdyn alueella, mutta nämä pysyvät omissa oloissaan vuorilla, eikä siirtokuntalaisilla ole näiden
kanssa ollut mitään tekemistä.

Villit huhut kertovat kaikenlaisista oudoista olioista erämaassa, myös siivillä lentäviä ihmisiä kerrotaan olevan, mutta
nämä ovat varmaan mielikuvituksen tuotetta?

Vuoristossa tiedetään asuvan maksimissaan 3,5 -metrisiä jättiläisiä sekä hieman pienempiä peikkoja. Barbaarit
kammoavatkin näitä, vaikka peikoista uskotaan saatavan miehuutta kohentavia rohtoja.Uskomukset:Paikalliset barbaarit palvovat esim. metsän henkiä ja äitimaata (vähän niin kuin kelttityyliin). Alueen shamaanit ja
druidit tms. osaavat maagisia asioita lähinnä metsäläisshamaanien henkimagian tyyliin ja litkujen ja yrttien sekoittelua
tai papistojen loitsujen tyylisiä asioita. Ilmiöistä voi tulla joskus voimakkaitakin, mutta epäonnistumisen mahdollisuus
on suurempi. Jalokivien jalostusta voimakiviksi ei yleisesti ottaen tunneta, vaikka Iiviä palvovia barbaareja
tiedetään olevan olemassa. Näistä eivät barbaarit yleensä ole moksiskaan, mutta Bargtargin heimo kävi näitä vastaan
verisen sodan vuonna 448 ajaen nämä takaisin vuorille, joten barbaarien mielipiteet ovat jakautuneet
näitä kohtaan. Mahtivuorelainen velho kuoli Iiv-barbaari Karvaleuan käskystä barbaarisodan aikana, joten
Alannon pääkalloritarit ovat pitäneet vartiota Iiv-barbaarien paluun varalta.Historia:250-luku Ensimmäiset siirtolaiset tulevat Mahtivuoresta, nämä ovat pääosin Iivin temppelikuntaan kuulunutta
tavallista kansaa, joka pelkäsi Geofrius Ensimmäisen kostotoimenpiteitä temppelin tuhoamisen jälkeen (255),
ja joka oli tarpeeksi varakasta muuttaakseen lahden toiselle puolelle. Ensimmäiset siirtolaiset sulautuivat pian ,merisusia vastaan käydyn sodan jälkeen, paikallisiin barbaareihin, mutta joitain Iivien artefakteja kätketään luoliin.


PBEM-Vihkopelien kampanja#440 Mahtivuoren ja Nohvatovin kuningaskunnat perustavat pohjoiseen Simonidien hallinnoiman Nannolan,
keskialueelle Vardakovin sotavelhojen allitseman Uuden Vardakovin kylät sekä Deinosanien Mor Caswallonin Deinosan-
siirtokunnan kauemmas etelämmäs. Siirtokuntien välit ovat heti alusta lähtien kireät ja Nohvatovin laivaston
merisaartoyritys aiheuttaa tilanteen, jossa deinosanien laiva ja näitä upottamaan käsketty Nohvatovin laivaston alus
ovat samassa laiturissa Uudessa Vardakovissa. Tilanne päättyy avoimeen sotaan, jossa
Maprov-niminen petturi avaa käytännössä Uuden Vardakovin portit ja simonidien iskuryhmä polttaa puolet kylästä.
Häpeälliset huhut kertovat deinosanien puoltaneen nohvatovilaisia tuossa taistelussa.

#441 "Hullu vuosi" - Merisusina tunnettuja barbaareja purjehtii etelästä alueelle. Vuoden loppuun mennessä
simonidit onnistuvat alistamaan nämä valtansa alle, mutta ei ennen lukemattomia ryöstöretkiä. Merisusien
johtaja Olof joutuu vetäytymään vannoen kostoa kaikille siirtokunnille. Iivien kätkemä artefakti nimeltään "Pahuuden
akseli" löydetään ja iivien salajuonet aiheuttavat epäkuolluthavaintoja ympäri siirtokuntia. Moinen kapistus saadaan
onneksi takaisin siirtokuntien yhteistyöllä. Mor Caswallonin rakenteilla ollut linnake tuhoutuu kammottavassa
onnettomuudessa, kun artefaktia ollaan tuhoamassa - samalla katoavat siirtokuntien johtajat. Linnake on ollut hylättynä siitä lähtien ja sitä pidetään kirottuna. Onnettomuus saa deinosanit vetäytymään pois siirtokunnista.

#442 Huutolan varustus joutuu Vardakovin sotavelhojen käsiin.
#443 Barbaarit vahvistuvat.
#444 Petturi-Maprovin johtama Nannolan siirtokunta joutuu maksamaan veroja Vardakovin sotavelhoille.
#445 Rupert Vagemoor toteuttaa hovikaappauksen sulkemalla Iivana Vagemoorin lukkojen taakse henkiseen
tasapainottomuuteen vedoten. Uutinen otetaan hyvin vastaan, sillä Iivana tunnetaan paremmin nimellä
'Uuden Vardakovin teurastaja'.
#446 Siirtokuntien johtajat ilmestyvät takaisin vaatien paikkaansa takaisin. Iivana pakenee palatakseen takaisin
Nohvatovin tuki puolellaan.
#447 Simonidi Alanannon vakiinnuttaa valtansa Nannolassa, valtaa Huutolan ja voittaa petturi-Maprovin Merisusien
saarella. Uusi Vardakov poltetaan lähes maan tasalle Iivanin vallatessa sen takaisin petolliselta Rupert-serkultaan.
Rupert lähetetään vankina Nohvatoviin.
#448 Uutta Vardakovia rakennetaan uudestaan käskynhaltijan johdolla. Barbaareilla on omia ongelmiaan heimosodan takia. Sodan aloittanut Rahvinin heimo joutuu lopulta pakenemaan häntä koipiensa välissä, mutta
ei ennen kuin on aiheuttanut tuntuvia tappioita Bargtargille. Simonidit auttavat barbaareja ja heidän suhteensa lähentyvät näihin. Vuoden aikana koetaan yksi hyökkäys Uuteen Vardakoviin. Iivana Vagemoor menee naimisiin velhotar Jeleniarin kanssa. Idästä palannut Rupert liittoutuu merisusi Olofin ja iivien kanssa, pakenee ja linnoittautuu
merisusien saarelle. Epäkuollutterrori lisääntyy, mutta simonidit pistävät tälle lopun polttamalla Olofin kylän merisusien saarella. Bargtargin barbaarit ottavat hallintaansa alkujaan deinosanien perustaman Ariannadin kylän, alkaen kaivaa rautaa sieltä. Tulitauko simonidien kanssa menee rikki Vardakovin sotavelhojen laivan ampuessa kiviä simonidien laivaan merisusien saarella. Aselepoon päästään kuitenkin ja iivien artifakti upotetaan tuntemattomaan paikkaan mereen. Johtajat kutsutaan takaisin itään ja asetetaan hieman rangaistuksenomaisesti väliaikaiselle "eläkkeelle" johtamaan jotain unohdettuja rajavarustuksia..
(PBEM-vihkopelikampanja päättyy)
#449 Rajakatseen suurtaistelu kuumentaa tunteita myös lännessä, mutta sotaväsymyksen ja sotimisesta kiinnostuneiden johtajien puuttumisen takia ei kahakoita tapahdu. Ariannad ja tämän kaivos saadaan jaettua
rauhanomaisesti barbaarien kanssa, sillä näiden kaivostaidot eivät ole kaksiset.
#450 Alanannon lähetetään takaisin Läntisiin siirtokuntiin ja Nohvatovin puolella Iivana komennetaan takaisin ainoana miehenä, joka voi pelätylle simonidille mitään.
#451-457 Kyttäämisen aikakausi, joka päättyy rauhansopimukseen valtakuntien välillä.
#457-461 Pysyvä laivareitti Olyihin houkuttelee muutamia barbaareja lähtemään löytöretkelle itään. Näitä tavataan jopa Rajakatseessa asti.
#459 Sivistyneiden ihmisten ja barbaarien välejä hiertää näiden tapa hankkia metallia Ariannadista. Sotilaallisella väliintulolla uhkaillaan ja kompromissi löydetään kaivoksen jakamisesta.
#463 Derecas-papit koventavat linjaansa ja vaativat barbaarien hyväksyvän Ishacan, jos haluavat käydä kauppaa Nannolassa. Tämä aiheuttaa mutinaa.
#465 Tiukkasanainen käskykirje kiristää Derecas-temppelin kuria, aiheuttaa poliittisen skandaalin Zada- ja Derecas-papistojen välillä ja kiristää merisusien sekä sivistyneiden ihmisten välejä.
#466 Ukon palvonnan kieltämistä seurannut merisusien kansannousu tukahdutetaan Olofin kylässä Alannon sotilasjoukoin. Barbaarien temppeli poltetaan ja näiden on siis jatkossa kunnioitettava ainakin virallisesti Derecas-papistoa.
#467 Joukko paltamonisteja saapuu ylipappi Paltamonin kera Nannolaan vaatien siirtokuntaa taipumaan heidän tahtonsa alle. Vanha hallitsija Alanto haraa vastaan, mutta lännen Derecas-papisto on käytännössä erossa
kahdesta temppelikunnasta kuningaskunnassa. Sitäpaitsi kuninkaan käskykirje kieltää puuttumisen temppelin sisäisiin asioihin.
#468 Paltamon vakiinnuttaa valtansa Suursaarelle ja Derecas-maallikkosoturit, eli "pamppukaartit" perustetaan uudelleen päätehtävänään suojella ylipappia sekä Nannolaa "iiveiltä sekä muilta
kauhistuksilta". Pääosan sotajoukostaan Paltamon pitää tarkkailemassa
kapinointiin valmiita merisusia.
#469 Huhuja Salaisten Simonidien, eli 'Pääkalloritarien' liittymisestä pamppukaartiin. Paltamon puhuu keskitalven juhlan puheessaan barbaarien velvollisuudesta maksaa temppeliveroa sekä Uuden Vardakovin
velvollisuudesta maksaa sotakorvauksia. Suhteet huononevat Uuden Vardakovin kanssa ja Bargtarg lopettaa protestina kaupankäynnin Nannolassa. Barbaarikauppiaat käyvätkin jatkossa Uudessa Vardakovissa torilla.


Nettiroolipelikampanjaa pidettiin Openlife-virtuaalitodellisuudessa (myöhemmin 3Dmee) 2010-2013. Kampanja käsitti kolme kautta jossa oli kirjoitetut pelit ja hahmot. Myöskin nimämättömiä pelejä oli nimettyjen välissä mutta suunnitelman mukaan pelejä pidettiin 11 ensimmäisenä kautena, 20 toisena ja 4 kolmantena.Nettiroolipelit 1. kaudella (2010-2011)s1e1 Kaksintaistelu – jälkiviisaat 

Hurjaviiniläisen kauppalaiva Elsan poiketessa maihin Nannolassa kauppiaat tuovat uutisia Uudesta Vardakovista sekä arvovieraita. Nannolan paroni simonidi Alanto ja Uuden Vardakovin sotavelho Ivanin kaksintaisteluhaasteesta puhutaan edelleen. Epävarmuutta luo myös epävarmuus kumman puolesta pitäisi löydä? Oman vai vihollisen? Alanto tunnetaan armottomana militaristina joka johti siirtokuntansa tuhoiseen sotaan, sekä merisusina tunnettujen barbaarien alistajana. Häntä myös syytetään myös kykenemättömyydestä kieltää Paltamonia asettumasta läntisiin siirtkuntiin. Ivan taas tunnetaan liikanimillä ”Teurastaja” tai ”Uuden Vardakovin polttaja” ja hän on sotavelho joka johti Nohvatovilaisia sodassa Nannolan siirtokuntaa vastaan. 

S1e2 Musta Ruusu – Nohvatovilainen käsitys asioista 

Perheriita jatkuu, Uuden Vardakovin johtoaateliset ovat saaneet käskykirjeen idästä jossa tiedustellaan paikallisten Zharin Mestarien veljeilyä haltijoiden kanssa. 

S1e3 Keskitalven juhla 

Keskitalven juhla on käsillä. Ihmiset vaihtelevat tekemiään lahjoja toisilleen. Juhlaa hämää kuitenkin useat huhut mystisistä kohtaamisista, mm. Nannolan suojelusmarttyyrin - kuolleen ritari Nyrkin haamu on havaittu vaeltavan ympäristössä ja pari kaivostyöläistä on löydetty kaivoksen läheltä kauhuun (tai nauruun?) kuolleena. 

S1e4 Iivin temppeli 

Rypäs ihmisiä kokoontuu ihmettelemään Alannon sotilaita jotka ovat sulkeneet kaivoksen alimman tason. Mukaan mahtuu uteliaita ja niitäkin joilla on synkät suunnitelmat... 

s1e5 ja 6 Kaarlen kännisekoilut 

Tavernanisäntä Kaarle kerää pää kipeänä ja muistinsa menettäneenä. Huhut kertovat paroni Alannon suuttuneen mieheen niin pahasti että tämä on nyt etsintäkuulutettu. Mitähän eilen lienee tapahtunut? Siinä eeppistä ja laulun arvoista arvoitusta kerrakseen.

s1e7 Tässä odotellessa 
s1e8  Parpaarialueilla kuhisee 
s1e9 Paltamonin nauha
s1e10 Kaneettia kerrakseen
s1e11 Kumouksellisia!Nettiroolipelit 2. kaudella (2011-2012)
2s1e  Vankien vaihto

Vankien vaihtoa barbaarien kanssa odotellaan, kun pamppukaartiryhmä sattuu liian lähelle Uutta Vardakovia.

2s2e: Kun iso herra yskähtää 

Suursaarella ylipappi Paltamon on paennut kaivosleirille kun yllättävä paljastus maallikkosoturien matkoista muuttaa tapahtumien suunnan.  Ylipappi johtaa ryppään barbaarien hautapaikalle, välttää muinaisen ansan ja saa käsiinsä pitkään haetun Olofin kultaisen kirveen. Kysymyksiä jää kuitenkin monia. Mitä oli toisessa laatikossa? Missä pappi Hurskas on ja mitä hänelle on tapahtunut? 


2s3 ”Matka Hurskaan luokse”
 
Pamppukaartin ryhmä jota Derecas pappi Yrjänä johti matkusti salaiselle mökille tapaamaan pappi Hurskasta. Hänen lähettämissään tiedustelutiedoissa oli ollut epäloogisuuksia jonkin aikaa. Ryhmä matkusti  metsän läpi löytääkseen hyvin puolustetun mökin ja palkkasotureita jotka vahtivat sitä. Taistleun aikana Jonathan Ginnar teki yllättävän löydön – pappi Hurskas oli kuollut. Tarkemmin sanottuna, epäkuollut. 

2s4 ”Ongelmia nannolassa” 

Normaali keskipäivä tavernassa alkaa miesten kokoontuessa tavernalle. Läheinen metsäläinen aiheuttaa pientä harmia kuten myös muutamat salamurhayritykset seriffiä ja tavernanisäntää kohtaan.  Nannolan seriffin rypäs tutki saamaansa salakielistä kirjettä, jonka kammottavat salaisuudet johtivat merimatkalle läheiselle karikolle jossa oli Paltamonin laiva kellumassa. Ryhmittymällä näytti olevan jonkinlainen velhotar apunaan. Poltettuaan Paltamonin aluksen purjeita rypäs päätti hakea vahvistuksia Uudesta Vardakovista ja suunnata kohti Suursaarta selvittääkseen Paltamonin aikeet ja velhottaren henkilöllisyyden. 

2s5 Vaarallisilla Vesillä

Sotavelho Ivan lähti tarkistamaan vaimonsa läsnäoloa Paltamonin pamppukaartin miehittämällä laivalla. Haettuaan Uudesta Vardakovista vahvistuksia ritari Aatos sai yhteyden Pääkalloritareihin, joiden keskinäinen nahistelu on saanut ruhtinas. Ouvan Simonden puuttumaan asiaan. Kaikki ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista kun ensiksi ajatellaan... 

Pelattu 2s6 ”Saunailta” 

Nannolan seriffi tutkii Salaisten Simondien tukikohdan ja tämän jälkeen miehet viettävät rauhallisen saunaillan.

S2e7 ”Barbaarimaat”  osa.1 

Uuden Vardakovin seriffi Mallastarha jäljittää Sotavelho Ivanin kaapattua tytärtä Oilia ja ottaa kontaktin Bargtargin kylään (Lännen Rantatörmä) sen johtajan omituisen sairauden takia.

s2e7 osa 2: Noita 

Bargtargin kylää vaivaava epäkuollut tuhotaan.

Pelattu 2s8e: Märkää lunta ja häitä 

Merisudet tulevat kuokkimaan häihin Uudessa Vardakovissa.

Borderwatch 2s9e: Paltamonin vankila 

Ivanin tytär vapautetaan salaisessa operaatiossa Paltamonin vankilasta.

2s11e Borderwatch: Akselivaltoja 

Pahuuden Akselia nostetaan ylös ennen kuin Paltamonin miehet saavat sen käsiinsä.

2s12 Jäähyväiset Paltamonille 

Tiedustelureissu saa mielenkiintoisia piirteitä kun kolme mesästäjää sattuu tapaamaan Paltamonin metsässä.

2s13e Zada hautajaiset 

Zada-pappi Borgin hautajaiset järkyttävät Uudessa Vardakovissa.

2s14e ”Krapulaa Kauppalassa” 

Deinosanien perustama kylässä on ongelmia krapulahaamun kanssa. Sotavelho Ivan suorittaa taas.

2s15 Howardin kunniaksi

Rypäs törmää haaksirikkoutuneeseen merisusilaivaan jonka miehistö on jakautunut kahteen leiriin tapellen toisiaan vastaan verissä päin.

2s16 Vaihto

Ivanille raportoidaan merisusiongelmasta ja seuraa eeppinen lopputaistelu

2s17e Iivien hyökkäys

Iivit yrittävät varastaa akselia ja seuraksena on räjähdysmainen tulipalo

2s18e Akselin tuhkat (Akselin vaihto) 

Pahuuden akselia tongitaan raunioista. Akseli on tarkoituksena vaihtaa pappi Santerin vankina pitämään Ivanin vaimo Jeleniariin. Paljastuu kuitenkin että Paltamonin pappi Santeri ei ole aikeissakaan antaa akselia Paltamonille, vaan Diemundien rosvoritarikunnalle.

2s19e Perhehuolia

Jelenarin palattua kotiin selvitellään vieraiden ongelmia sekä Oilin ja Sigismundin lapsiasiaa.


Nettiroolipelit 3. kaudella (2012-2013) 3s1e: Aloituspeli

 3s2e: Diemundin kulta osa 1

Syksyllä tapahtunutta: Sotavelhot päättivät pyyhkiä merisusien uhkan ja Diemun pois maan päältä. Seurauksena myös Huutola vallattiin ja sen komentaja vangittiin syytettynä Diemundisuudesta.  Kevätalvesta joukko tuttuja palaa takaisin alueelle.

S3E3: Diemundien kulta osa 2 

Tiedustelureissullaan Rikhard ja Kaarle törmäävät vakaviin viitteisiin - Nohvatovin sotilaat kärsivät kulkutautiepidemiasta.

s3e4: Epidemia osa 1

Mallastarha lähetetään viemään viestiä taudista Nannolaan.

S3E4: Epidemia osa 2

Taudin päätyminen Nannolaan selviää.
Nettipelien kausi 1


#470 Siirtokuntien 30-vuotisjuhlat. Paltamon tilaa laivoja syksyllä Nannolan telakalta. Telakalla tuhritaankin yhtä rakenteilla olevaa kauppalaivaa. Syksyllä Alannon ja Ivanille lähetetään tekaistut kutsut kaksintaisteluun, tämän takia vanhat vihamiehet pyrkivät nyt yhteistyöhön ja värväävät nostoväkeä eräänlaiseksi liikkuvaksi reserviksi. Tehtävänä on selvittää barbaarien aikeet. Yksi sotilaista haavoittuukin kun barbaari ampuu talvella jäällä olevaa sotilasryhmää. Keskitalvella kerrotaan myös ritari Nyrkin kummituksen tulleen siunautuksi tällä kertaa pysyvään (?) haudan lepoon ja sotavelho Ivanilla väitetään olleen osuuta asiaan. Samassa tapauksessa kerrotaan myös jotain hämärää löydetyn Piiloleirin jalokivikaivoksesta.
Tutkittaessa outoja havaintoja löydetään Piiloleirin jalokivikaivokselta vanha Iivien temppeli

#471

Alkuvuodesta 471 tavernanpitäjä Kaarlella on krapulapäivä, edellisenä päivänä on tultu tehtyä kaikenlaista, sammutettua majakka, varastettua hevonen, kaadettua melkein Deinosanien puu ja palvottua Iiviäkin. Tällä kertaa sähläyksestä selvitään varoituksella. Paltamonin miesten retket barbaarimaille ja kylien polttamiset uhkaavat suistaa Bargtargin barbaarit sotatoimiin Nannolaa vastaan. Merisusirosvot kaappaavat myös Ivanin tyttären, mutta Aatoksen ja Ivanin rötväryhmä löytää rosvot ja vapauttaa Oilin. Alanto tekee matkan Paltamonin saarelle ja palatessaan törmää Barbaarien partiohin jotka pyrkivät estämään Paltamonin miesten liikkeet alueella. Keväällä Paltamon alkaa markkinoida nauhojaan ja kerätä kannatusta. Paltamonin palkkasotureista suuri osa on Eteläiseltä Aavikolta kotoisin olevia eksoottista heimoa. Entinen palkkasoturi ylläpitää tavernaa Paltamonin saarella, Olofin kylässä. Tapahtuu murha ”Yömetsän laakso”-tavernassa ja tästä syytettään Deinosan-noviisi Rikhardia joka jää Paltamonin vangiksi.

Keväällä ennen kylvöjä Barbaarit piirittävät Nannolan asettaen sen saartoon. Paltamonin pamppukaartilaisryhmä livahtaa ulos saarrosta ja tuhoaa Iiv-papin joka uhkaa Piiloleirin kaivosta (Tracon 2011 rajakatse rope). Paltamonin miehet eivät odota pelastusoperaatiota kun Alannon kylää piiritetään ja seriffi Aatoksen miehet pelastavat Rikhardin pakkotyöleiriltä Suursaarelta. Samalla ryhmä sytyttelee tervapalon polttaen suuren määrän metsää saaresta. Tämä saa aikaan virheellisen huhun Paltamonin kuolemasta. Piiritys hajoaa lopulta Ivanin joukkojen saapuessa piirittäjän selustaan, mutta pitkä piiritys on tyhjentänyt varastot ja kylvöstä myöhästytään.

Kesällä 471 pappi lähestyy Hurjaviiniläisen kauppiaan saattaman Paltamonia ja yrittää puukottaa hänet. Yritys epäonnistuu täpärästi ja ”papin” epäillään olevan kiellettyjen järjestöjen jäsen.

Rajakatseessa Turikkalaisten heimon kaksi jäsentä neuvottelevat kiltojen kanssa rauhasta keskikesällä (Rajakatse LII)

Nettipelien kausi 2Syksyn 471 alussa järjestetään vankienvaihto Uudessa Vardakovissa. Ivan ja sotavelhot ovat liitossa barbaarien kanssa ja perustavat rannikolle yhteisen turvallisuusalueen. Tätä koetellaan heti kun palkkasoturiryhmä yrittää kävellä Uuden Vardakovin ohi. Paltamonin saarella kerrotaan Paltamonin itsensä löytäneen tarunhohtoisen 'kultaisen kirveen' Merisusipäällikön haudasta.

Ryhmä Paltamonin miehiä lähtee tämän jälkeen metsänvartijan ehdotuksesta tarkistamaan tiedustelujärjestö ”Salaisten Simoidien” - pääkalloritarien – johtajan pappi Hurskaan tilaa. Salaisten Simoidien sisällä jännitteet ovat purkautuneet kesän mittaan väkivallalla kun johtajaton järjestö hakee uomaansa Paltamonin ja Alannon välillä. Myös Rajakatseessa on surmattu yksi mies keskikesällä. Hurskaan uskotaan olevan ainoa auktoriteetti joka voi lopettaa tikaroinnin pimeässä.
Hurskasta ei ole näkynyt vuoteen ja hän on antanut käskyjä viestein kertoen olevansa sairas. Ryhmä matkustaa Hurskaan mökille Tuvattoman kylän takametsiin, jossa huomataan Hurskaan olevan mätänevä ruumis jota joku ohjaa! Vakoilujärjestö on siis ollut kiellettyjen järjestöjen ohjauksessa!
Hurskasta tukenut Paltamonin sisko Adela joutuu tässä tilanteessa melkoisen nolatuksi.

Tikarointi pahenee kun sotilaan asuun pukeutunut mies surmataan Nannolassa ja seriffi Aatosta yritetään ampua jousella. Salakielisestä viestistä selviää Paltamonia tukevan velhottaren henkilöllisyys – hän on Jeleniar, Ivanin vaimo. Hurjaviiniläinen alus käy tutkimassa Juopuneen merimiehen karin tienoita ja törmää Paltamonin 'Adela'-laivaan jonka kannella on blondi velhotar ja kalojensyömä sukeltaja. Ivan sytyttää Paltamonin laivan purjeet tuleen hidastaen tämän liikettä.

Improvisoitu pelastusoperaatio käynnistetään ja Ivan livahtaa saarelle laivan saavuttua hänen vaimonsa kanssa sinne. Ritari Aatos esittä Salaisille Simonideille ruhtinas Simoniden viestin että veljeskunta lakkautetaan – kuka liittyy hänen mukaansa ja anoo armoa paroni Alannolta saa sen, loput ovat henkipattoja kun Simonide julistaa järjestön ei-toivotuksi. Kolmasosa järjestöstä lähtee Aatoksen mukaan ja käytännössä loput hajoavat eri suuntiin. Ivan on sillä aikaa päässyt viemäriä pitkin vaimonsa luo, tämä ei kuitenkaan halua lähteä koska tytär on vankina. Niinpä Ivanin on lähdettävä pois ilman vaimoaan. Samaan aikaan ulkopuoella rötävryhmä joutuu taisteluun ja sotavelhonoviisi Max sikä kesy sika kuolevat. Paltamon rumuttaa Nohvatovilaisten hyökkäystä saareen ja poliittinen soppa on kehkeytymässä.

Salaiset simonidit julistetaan myöhään syksyllä ei-toivotuksi järjestöksi. Alkaa Oilin etsintä. Nannolan kartanon kellarista löydetään kidutettu barbaariruumis. Etsintöjä laajennetaan eri kyliin ja joitain viittauksia on Bargtargin kylän, Rantatörmän suuntaan. Rantatörmästä Ivan ja muut löytävät entisen Salaisten Simonidien jäsenen Kalevan, jota syytetään Bargtargin sairastuttamisesta. Kaleva sai laatikon jossa on kultainen kirves oudolta noidalta. Kesken kuulustelujen noita tulee takaisin ja paljastuu epäkuolleeksi. Epäkuollut tuhotaan ja Bargtargin käskynhaltija on kiitollinen heidän johtajansa alkaessa näyttää toipumisen merkkejä. Hän johdattaa ryhmän Paltamonin miesten leirille, joka on tyhjä. Seuratessaan jälkiä rantaan ryhmä yllättää ryhmän Paltamonin pamppukaartilaisia ja ottaa vangin, joka kertoo että Oili on viety Paltamonin saaren majakalle.

Alkaa uhkarohkean hyökkäyksen suunnittelu. Merisusien uhkarohkeassa yrityksessä nainen kaapataan omana hääyönään ja sulhanen - Nohvatovilainen sotilas Hannes jää rannalle kiroilemaan.
Loppuvuodesta Vardakovilainen seriffi vangitaan Olofin kylässä ja viedään majakan vankilaan. Sisälle ujutetaan myös kokki ja majakanvartijan apulainen, jotka hyökkäävät vartijoiden kimppuun ja aseistavat vankeja. Oili vapautetaan mutta selviää että hän on raskaana. Sotavelhon joukot alkavat murtaa ovea ja ryhmä joutuu pakenemaan viemäreihin josta löytyy sekä vanha temppeli että jonkinlainen hirviö. Sekaannuksen keskella ryhmän vapauttama noita Linnea lähtee loitsuamaan ja seriffi Mallastarha surmaa hänet. Veri kuitenkin saa aikaan sen että temppeliin ilmestyy haamu joka katoaa hetken kuluttua – vankilasta pelastettuja jää mietityttämään minkä ihmeen he pääsivät karkuun? Sotatoimi päättyy tappioihin ja kaikki paitsi yksi vanki pelastetaan.Nettipelien kausi 3


472

Sotavelhot päättävät pistää Diemun toiminnalle, ja keräävät suuroperaatioon tarvittavat joukot lännestä. Rikhard saa kaapattua pahuuden akselin entiseltä Paltamonistilta Huutolan piirityksen aikana.


Jatkotoimet

-Vuosina 463 ja 464 tarina on edennyt kiltaneuvotteluina Rajakatseessa ja Battle for Wesnoth-tietokonepelillä toteutetuilla ratkaisutaisteluilla syksyllä 462 ja 463

462 Huutolan piiritys
462 Mustan tornin taistelu
463 Joenmutkan taisteluPaikat:Nannola

Nannola on pohjoisessa sijaitseva simonidien hallinnoima pieni kylä. Se
kuuluu Mahtivuoren valtakuntaan ja tunnetaan puolustuksellisesta
vallituksestaan, Alannon kartanosta ja Derecas-pyhäköstä. Järjestystä
paikalla pitää seriffi ja Simonidi Alannon kaarti. Vanha väsynyt ritari
Aatos toimii kylän seriffinä. Nannolan suojelupyhimys on kylää
suojellessaan kaatunut Ritari Nyrkki, jonka kerrotaan edelleen
liikkuvan Nannolan ympäristössä pelotellen pahoilla teillä liikkuvia ihmisiä
kuoliaaksi.

Huutolan varustus

Huutola on harjulle rakennettu pienenpieni varustus, jonka tehtävänä on
tarkkailla Uutta Vardakovia. Varustus onkin vaihtanut omistajaa usean
kerran historiansa aikana, mutta siitä ei ole ikinä tosissaan taisteltu.
Paikalla on pysyvä vartio Alannon kaartista ja Ritari Sinitoivo vastasi paikan puolustuksesta
syksyyyn 472 asti jolloi Nohvatovilaiset piirittivät varustuksen ja vangitsivat Sinitoivon
Diemundien jäseneksi syytettynä. Varustus oli Nohvatovilainen 472-473 talven ja keväällä
se luovutettiin takaisin Mahtivuorelaisille.

Suursaari; Olofin kylä

Suursaarta on kutsuttu myös 'merisusien saareksi'. Olofin paikassa
Derecas-papiston joukot yrittävät pitää järjestystä ja valvoa Alannon vallan
alla merisusia. Ylipappi Paltamonin miehet valvovat Maprovin kaivoksena tunnetun
jalokivikaivoksen toimintaa.

Uusi Vardakov

Uusi Vardakov on Vardakovin sotavelhojen hallinnoima kylä. Paikka
toimii syväsatamana laivoille ja se on kuuluisa toristaan ja torneistaan. Paikkaa hallitsee
vanha sotavelho Iivana Vagemoor perheineen. Paikan kaartia johtaa Seriffi
Mallastarha, eli 'mallastahra' tuttaville. Uudesta Vardakovista johtaa tie (polku) Tuvattomaan.

Tuvaton

Tuvaton on pieni kalastuskylä rannikolla. Kylän paikkaa pidetään
turvattomampana kuin Uutta Vardakovia, joten sen lähelle on rakennettu 'Hyssylä' -niminen
piilokylä, jota on ylläpidetty sodan jälkeen lähinnä merisusien hyökkäysten pelossa.
Tuvatonta johtaa vanha sotilas nimeltä Pohjanmies.

Bargtargin kylä

Bargtargin kylä sijaitsee Bargtargin järven rannalla, josta Uuden
Vardakovin joki laskee. Se on suurimmaksi osaksi pysyvä kylä, jossa on
ympärivuotista asutusta. Bargtargin heimo käyttää paikkaa kauppapaikkana
barbaarien ja ihmisten välillä. Joki takaa raskaidenkin lastien kuljetuksen Uuteen
Vardakoviin. Bargtargin heimon ydinalueena pidetäänkin Uuden Vardakovin joen ja
Ariannadin joen välistä aluetta. Heimon johdossa on vanhaksi käyvä
Bargtarg.

Eteläiset niityt; Ariannad

Ariannadin kylä on deinosanien perustama kylä, johon jäi pieni asutus
killan vetäydyttyä itsenäisesti pois alueelta vuoteen 468 mennessä. Tämän jälkeen
Bargtargin barbaarit ottivat kylän 'suojelukseensa' ja ovat vaihtaneet suojelustaan
kaivostuotteisiin, mitä kaivoksesta saadaan. Riidoista huolimatta yhteiselo on onnistunut,
vaikka siirtokuntien johtajat eivät pidäkään kylän paikkaa turvallisena. Bargtargin heimo on kuitenkin
riippuvainen sivistyneiden ihmisten kaivostaidosta saadakseen metalleja,
joten he eivät ole valmiita riskeeraamaan suhteita. Kaivokset sijaitsevat Ariannadin
joen haarassa ja Ariannadin solassa, joka on Suonikkaan ja Ariannadin eteläisten vuorten
yhtymäkohdassa, josta jokikin virtaa. Joen suistossa on Ariannadin vieressä
kauppalan kauppapaikka ja matala satama.

Turikan kylä

Turikkalaiset ovat Ariannadin joen eteläpuolisten vuorten takana asuva heimo, johon
saatiin yhteys vuonna 468. Tämän jälkeen turikkalaiset ovat tehneet kauppaa päästen
osingolle sivistyneiden ihmisten tekniikasta. Turikkalaiset palkkautuvat
mielellään Ariannadiin kaivostyöhön, sillä se tuo heidän heimolleen lisää tuloja.


Dramatis personæ:Mahtivuori:

Simonidi-paroniAlanannon, Vanha simonidisoturi, joka on Mahtivuoren siirtokuntien
ylin aatelinen. PH
Ritari Aatos, Nannolan seriffi. PH
Kornil, Metsänvartija PH

Ritari Sinitoivo, Huutolan entinen komentaja (epäilty Diemundi) EPH

Derecas-pappi Viljo Nasareetus,Nannolan temppelin johtaja. EPH
Derecas-pappi Kulaus, Paltamonin lähettiläs Nannolassa. EPH

Deinosan-velho Valontuikku, jalokivikaupan johtaja. EPH
Deinosan-velho Iisakki, jalokivikaivoksen johtaja. EPH
Rikhard-noviisi, Deinosan noviisi, todellinen valittaja PH
Liisi-noviisi, vanha Deinosan noviisi, näkee jotain näkyjä ja siksi killassa EPH
Kai-noviisi, Paltamonille lähetetty tyhjätasku.Oli mukana surmaamassa Iiv-pappia. PH

Tavernaväki

Kaarle, tavernoitsia PH
Samael, tavernanpitäjän apulainen EPH (Kuollut)
Jooseppi, vakituinen tavernassaistuja Piiloleirin kaivoksellsa EPH
Matias, Nannolalainen maanviljelijä EPH
Seppä Topias, Nannolalainen seppä EPH
Ivan Sudensurma, Nannolalainen metsästäjä EPH

Tiedustelu... eiku Rötväryhmä:

Tuukka, sian omistanut sotilas EPH (mahtivuori)
Sotilas 2 'Martti' Martinus (nohvatovilainen) EPH
Sotilas 3 Pekka (mahtivuori) EPH
Agnar, merisusi Olofin kylästä EPH
Siviili 2 Ville EPH
Porsas EPH (KUOLLUT pamppukaartilaisen miekkaan Paltamonin saarella)
Alric, Merisusi EPH (KUOLLUT, pamppukaartilaisen nuoli Rikhardia pelastaessa)
Siivili 1 Tommi EPH (KUOLLUT, pamppukaartilaisen nuoli Rikhardia pelastaessa)
Sotavelhonoviisi Max EPH (KUOLLUT pamppukaartilaisen miekkaan Paltamonin saarella)

Sotilaita: (Nannola)

aliupseeri Reiska, Rötvä-Erkki, Masa
Nostomies Pekka, Nostomies Tommi, Nostomies Markus

entiset Salaiset simonidit

Herra Musta, – Pääkalloritarien jäsen, vanha soturi PH
Herra Keltainen – Pääkalloritarien jäsen, paossa PH
Herra Pinkki- Pääkalloritarien jäsen, ? EPH
Herra Ruskea - Pääkalloritarien jäsen, ? EPH
Jehki, salainen simonidi (Surmattiin Rajakatseessa Vanhassa piparissa keskikesällä 471) PH
Conrad, kokki EPH


Paltamonin saari (ent. Olofin saari tai Suursaari)

Paltamon, entinen Derecas-ylipappi. EPH - Muutti 274 takaisin Vuoriniityn maakuntaan.
Adela, edellisen sisko PH/EPH - Muutti 274 takaisin Vuoriniityn maakuntaan.
Pamppukaartien johtaja Yrjänä EPH - Muutti 274 takaisin Vuoriniityn maakuntaan.

Izimir, eteläisten palkkasoturien johtaja PH
Ahmed, Izmirin sukulainen. Pitää tavernaa Olofin kylässä EPH
Aziz, Taverna 'Yömetsän laakson' ovimies EPH
Muhammed, soturi EPH
Adara, napatanssija Izmirin sukulaistyttö EPH
Abdul ibn El Ribuli, eteläinen palkkasoturi. Ei Izmirin sukua. EPH
Azeem, eteläinen palkkasoturi. Ei tule toimeen Abdulin kanssa. Oli mukana surmaamassa Iiv-pappia. PH

Ponujas "Herra Musta", vanha soturi, entinen Paltamonin henkivartija. Oli mukana surmaamassa Iiv-pappia. PH
Jaakko, pamppukaartilainen EPH
Metsäläinen Wille PH Oli mukana surmaamassa Iiv-pappia.

Salaisten Simonidien johtaja, suurkallo Hurskas (KUOLLUT) EPH
Ilmari, majakanvartija EPH

Torak, vankilan vartijoiden johtaja. (KUOLLUT, Mallastarha tappoi paossa)
Karri, vankilan vartija (KUOLLUT, Ginnar suolisti paon yhteydessä)
Pappinoviisi Ilmari, entinen Suomurajan temppelin siivoaja PH (KUOLLUT, Iiv-pappi surmasi Piiloleirin kaivoksella)

Mahtivuoren sotilaita Paltamonin saarella:
Rötvä Reiska


Nohvatovin siirtokunta

Iivana "Ivan" Vagemoor, Uuden Vardakovin vanha johtaja. Pelätty mies. Luopumassa miekastaan. PH (~50 vuotta)
Jeleniar Vagemoor, Iivanin vaimo. Jalokivikaupasta vastaava Zharin mestareiden velhotar. EPH (Paltamonin vankina)

Oili Vagemoor, Ivanin ja Jeleniarin nuorin tytär. PH
Sigismund, entinen nuori pamppukaartilainen Hajavirstasta. Oilin lapsen isä ja nykyään aviossa tämän kanssa, vaikka miehen suhteesta tyttöön tämän vankeusaikana puhutaankin paljon pahaa on Ivan selkeästi tämän puolella.. EPH
em. pieni tytär s. 472 syksyllä

Arkadi, Iivana Vagemoorin henkilökohtainen parantaja. EPH

Mallastarha, "Mallastahra" ystävien kesken - juoppo Uuden Vardakovin seriffi. EPH

Anya Zharin Mestari-noviisi

Pohjolanmies, Tuvattoman kylän päällikkö. EPH
Meseus, ritari, sotilaiden johtaja. EPH
Tiitus, jousimiesten johtaja. EPH

Sotilaita: Toope, Kirill, Makarios, Misha

Eukkoja Tamara, Ludmilla, Oksana

Haudankaivaja Saveli
Haudankaivaja Ruslan (alkkis)

Andrew Borg, Zada-pappien johtaja. EPH/PH (KUOLLUT, Kuoli pelastaessaan miestä koskemasta Pahuuden Akseliin)
Pappinoviiseja: Aleksei, Grigori, Ilari
Remen, Tuvattoman kylän Zada-pappi. EPH

Jaska, Tuvattoman tavernoitsija. EPH
Aero, Ivanin piika PH
Karma, PH tavernapiika
Kiira, EPH juoruakka
Kaisa, tavernapiika EPH


Barbaarit

Bargtarg, vanha barbaaripäällikkösoturi. PH/EPH
Artie, Bargtargin käskynhaltija EPH
'Simonidin poika', barbaarien vastarintaliikkeen johtaja. Bargtargin ottopoika EPH
Barbaari Martti, sotilasta jousella ampunut vastarintaliikkeen mies EPH
Orderic Karvajalka, Nannolaa piirittänyt heimonpäällikkö EPH
Agnus Isopihka, turikkalaisten heimoa. PH
Karvaleuka, Rahvin heimoa. Kirottu Iivin palvoja. PHMerisudet

Paltamonistien entinen johtaja Santeri EPH (epäillään kuolleeksi)
Olof, merisusien johtaja (???). EPH (kuollut)
Bjorn Olofsson, Olofin poika EPH (vankina)
Ragnar Punainen, Olofin vastustaja ja nykyinen Mahtivuoren ja Nohvatovin liittolaismerisusien johtaja. EPH
'Mustan tornin noita' eli Diemun vaimo, vangittiin joenmutkan taistelussa 464 (vankina) EPH
'Merisusien kuningas' tuntematon herra etelästä.

Muut:

Jonathan Ginnar, PH Hurjaviiniläinen kauppias joka on tehnyt yhteistyötä sekä Paltamonin että Ivanin faktion kanssa.
Kapteeni Mat, EPH Hurjaviiniläinen kapteeni
Kaleva, PH paossa

Mulkero, EPH metsäläinen.


Kaaoslähde kai

Linnea, noita (KUOLLUT, Mallastarha pisti hengiltä)


Osapuolet:Mahtivuoren kuningaskunta; Nannola, Huutola, Piilopaikka Hallitseva taho: Simonidit
Derecas-papisto, Nannolassa pieni temppeli

Paltamonistit, Olofin paikassa (Suursaaressa) päämaja.
Pamppukaarti, Pääpaikka Olofin paikassa
Salaiset Simonidit; Pääkalloritarit

Nohvatovin kuningaskunta; Uusi Vardakov, Tuvaton,Piilola Hallitseva taho: Vardakovin sotavelhot
Zada-papisto

Bargtargin barbaariheimo, Bargtarg
Turikkalaisten heimo, Agnus Isopihka

Rahvinin heimo, johtaja Karvaleuka

Merisudet(Olofin porukka); entinen johtaja Olof; Olofin paikka
Merisudet(Merisusien kuningas); pitkälti tuntematon eteläinen merisusien yhteisö. Yleensä Hirsikasauksen kuninkaan vaivoina.

Mustan tornin noita; barbaarien pelkäämä henkilö jolla on kai musta tornikin?

Iivit; Iiv-barbaarit

Metsäläiset
-


Rajakatsemaailma


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rajakats/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4673