Minerva




Derecas-pappi Vuoriniityn kaupungista. Minerva toimi vuosina 459 ja 460 Rajakatseen linnakkeen pappina. Minerva oli alkuun innokas toimimaan Rajakatseessa, mutta vähitellen tasoittui sekä masentui huomatessaan, kuinka vaikeaa Rajakatseessa on ylläpitää moraalia. Minerva haki syksyllä 460 siirtoa pois Rajakatseesta ja saikin siirron, jolloin Minervan tilalle Rajakatseen uudeksi papiksi tuli Catinka keväällä 461. Sittemmin Minerva palasi jälleen tuon vuoden syksyllä Rajakatseen papiksi Catinkan osoittauduttua kyseenalaiseksi papintehtävää hoitamaan. Minerva kesti tällä kertaa kevääseen 462, minkä jälkeen hän lähti apulaisensa Seljan kanssa takaisin Vuoriniittyyn. Viime vuodet Minerva onkin toiminut pappina Vuoriniityn kaupungissa, mm. kaupungin Derecas-temppelillä. Myös Minerva osallistui useiden pappien rinnalla ylipappi Paltamonin vastaiseen kapinaan, tosin ensin hyvän aikaa jahkailtuaan. Kovin merkittävää osuutta ei hänellä kapinassa kuitenkaan ollut.


Rajakatse maailman pelihahmo