Mulkkjar


Bokean länsiosa

Bokean länsiosa


Tämä artikkeli on hyväksytty Rajakatse fantasia ry:n pelimaailmaanKylä: Mulkkjar (Mahtivuori)
Väkimäärä: 100+
Päätoimenkuva: kalastajia, maanviljelijöitä, tervanpolttajia, venemiehiä
Valtakunta: Mahtivuori
Kieli: Mahtivuori
Yhteydet: Bokea-joki, tie Valkamaan ja Olyihin.
Muuta: Köyhtynyt jalokivikaivos

Pieni Bokea-joen varrella sen eteläpuolella sijaitseva kylä, joka on hyvin samanlainen Bokea-järven etelärannan kylien kanssa. Pieni eikäjuurikaan mainittava. Sen lähellä sijaitsee vanha luola, nimeltään vanhaluola, jota joku mainari vielä tonkii jalokivien toivossa.


Rajakatsemaailma Mahtivuoren kylät