Patriotismi valtakunnissa


MAHTIVUOREN JA NOHVATOVIN EROT
-Herbertinvartio-palkkasoturijärjestön ajatuksia vuonna 462
-eli miksi rahvaankin pitäisi puolustaa omaa maata


(Huom. Seuraavaksi tarkastellaan, miten jotkut patriootit valtakuntien erot näkevät.
Valtakuntien välillä ei todellisuudessa ole lainkaan näin jyrkkää eroa suuntaan taikka
toiseen, mutta järjestön monet jäsenet itse pitkälti uskovat tällaisiin puheisiin ja
näkemyksiin. Alla olevat näkemykset eivät olekaan lopullinen totuus valtakunnista tai
pelinjohdon näkemys maailmasta, vaan hyvin patrioottisten vuoriniittyläisten kärjistynyt''
näkemys asiasta.)


Mahtivuori on tavalliselle kansalle Nohvatovia tuntuvasti parempi
valtakunta elää, asua ja työskennellä. Mahtivuoren vallanpitäjät ovat enimmäkseen
rehellisiä, armollisia, lempeitä, oikeutta ja kunniaa arvossa pitäviä miehiä ja naisia.
He eivät sorra heikkoja, vaan puolustavat heitä sortovaltaa ja rikollisia vastaan. Ehkä
hiukan lepsuja ovat he välillä, se taitaakin olla heidän puutteistaan suurin. Sen sijaan
Nohvatovin viranomaiset ovat epäluotettavia, kunniattomia ja epärehellisiä. He alistavat
heikot ja hallitsevat heitä kierouksin ja pakkokeinoin.

Vuoriniityn talonpojat saavat elää verrattain vapaina ja tyytyväisinä,
kun taas Vardakovin talonpoikien niskassa on jatkuva esivallan ies. Ei olekaan ihme, että
Vardakovin talonpojat koettivat turhaan nousta kapinaan noin kaksi vuotta sitten.
Kapinat eivät olekaan olleet harvinaisia Vardakovissa. Sen sijaan Vuoriniityssä kansa
ja talonpojat eivät ole kapinoineet vuosikymmeniin, vaan sisäinen rauha on tyytyväisyyden
vallitessa jatkunut pitkään. Kovempiakin aikoja on huonoina satokausina ollut, mutta
tällöinkin esivalta on suhtautunut alamaisiin lempeästi ja tehnyt parhaansa kaikkien
hyväksi. Siinä missä elämä Vuoriniityssä on toisinaan ollut kovien talvien ja kosteiden
kesien vuoksi hankalaa ja ikävää, Nohvatovissa asiat ovat olleet vielä pahemmin. Siellä
rahvas elää aatelisherrojen sorron alla ja pienestäkin vastarinnasta ja hangoittelusta
saattaa helposti seurata kuolemanrangaistus.

Ishaka on mahtivuorelaisten oikea uskonto ja Zadan opit kuuluvat
rajan toiselle puolelle. Zadaa toki arvostetaan osin Mahtivuoressakin ja
Derecas-papisto korostaakin molempien uskontokuntien oikeutta olla olemassa.
Zada-papisto sen sijaan on jyrkemmillä linjoilla. Zada on ankara ja julma henki ja
Zada-pappien osittaisesta rappiosta kertoo osin sekin, että he käyttivät viime sodassa
jopa epäkuolleita vuoriniittyläisiä vastaan. Tällainen kuolleiden arvoa häpäisevä toiminta
ei voi olla moraalisesti mitenkään perusteltavissa. Ishaka korostaa enemmän lempeyttä
kuin Zada, jossa kovan kurin ohella myös muut kyseenalaiset piirteet nousevat siis esille.
Uskontojenkin tasolla ilmenee siis jako valtakuntien välillä. Vaikka näin jyrkästi
järjestössä saatetaankin ajatella, julkisemmin vältetään vastapuolen uskontoa ja papistoa
parjaamasta.

Jos Nohvatov syystä tai toisesta voittaisi Mahtivuoren taistelussa, kaikkien rahvaan
jäsenten olot tulisivat taatusti heikkenemään vardakovilaisen, läpeensä korruptoituneen
esivallan noustessa kaikkien herraksi. Tällöin rahvaan itku ja valitus kuuluisi
kaikkialta. Tästä syystä onkin varmistettava, ettei tällaista vääryyttä pääse koskaan
tapahtumaan.


(Huom. Herbertinvartiolaisten käsityksiä talonpoikien asemasta
tiivistävät varsin hyvin ja tehokkaasti seuraavanlaiset, myös internetistä löytyvät
maalaukset. Kuvat esittävät tosin Suomea ja ovat kansallisten taiteilijoittemme luomuksia,
mutta soveltuvat silti hyvin kuvaamaan Herbertinvartion jäsenten kärkeviä näkemyksiä
valtakuntien eroista. Oleellista on huomata ero talonpoikien vauraudessa ja asemassa:
Vuoriniityssä rahvaan ja talonpoikien elämä on kohtalaisen iloista, vaurasta ja onnellista
työnteon vastapainoksi, kun taas Vardakovissa rahvas elää jatkuvan sorron, riiston ja
aineellisen puutteen alla.


Huom. Linkit johtavat Valtion taidemuseon Ateneumin kotisivuille. Kuvien kopioiminen tai
tulostaminen ei ole tekijänoikeussäännösten mukaista, vaan kiellettyä.

Vardakovilaisia talonpoikia työnteossa Valtamäkien mailla
http://www.fng.fi/fng/pic/huge/art/collecti/25/A0125500.jpg

Talonpoikien ilonpitoa Vuoriniityn puoleisessa Bokean kylässä
http://www.fng.fi/fng/pic/huge/art/collecti/72/A0472000.jpg


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rajakats/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4673