>Mode:Read-RKSivut/sivut/Vardakovin sotavelhot>Mode:True-RKSivut/sivut/Vardakovin sotavelhot

Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Vardakovin sotavelhot

Versio 7
Versio 8

[[kuva:vardavel.jpg|Vardakovin sotavelhojen
tunnus]]

[[kuva:vardavel.jpg|Vardakovin sotavelhojen
tunnus]]

Vardakovin sotavelhot on paitsi jalokivikilta,
niin myös osa [[Vardakov|Vardakovin]] armeijaa,
ollen eräänlainen eliittijoukko.
Kilta käy voimakivikauppaa omaan laskuunsa.
Vardakovin kaupungin ohella myös Nohvatovin
kaupungissa on killan osa, kuten myös Nohvatovin
puolen [[Bokean kylä (Nohvatov)|Bokean kylässä]].
Killassa on kaikkiaan runsaat 30 varsinaista
velhoa, mutta kilta työllistää paljon muutakin
väkeä, muiden jalokivikiltojen tavoin.
Killan velhot osaavat tiettävästi lähinnä
kaaos-taikuutta, mikä johtuu pitkälti
[[Kaaoslähde|killan taustasta ja historiasta]].
Killan velhoilla on lisäksi tapana käyttää myös
miekkaa, kilpeä ja nahkaista haarniskaa, mitä ei
muiden kiltojen velhoilla ole koskaan tapana
tehdä.
Myös muitakin aseita saattaa killan velhoilla
olla käytössä, mm.
jousi.


Sotavelhojen hallinto koostuu jalokivikiltaa
johtavasta suurmestarista, tämän adjutantista, 5
henkisestä ritarineuvostosta ja kolmesta
varsinaiseen jäsenistöön kuulumattomasta
neuvonantajasta, jotka palvelevat kiltaa
hengellisissä, taloudellisissa (jalokivien
hankinta/myynti, tilukset jne.) ja
tuotannollisissa asioissa.
Yleensä neuvonantajan tehtävään valitaan sodassa
vammautuneita tai korkean iän saavuttaneita
henkilöitä, jotka näistä
syistä ovat jääneet varsinaisen killan jäsenistön
ulkopuolelle.
Pääasiallinen päätäntävalta killan asioissa on
neuvostolla.
Loput killan jäsenistä ovat läsnä lähinnä
suurempaa päätäntävaltaa vaativien tai muutoin
tärkeiden asioiden tiimoilta järjestettävissä
kokouksissa, joita tulee esille kuitenkin varsin
harvoin.
Tiedonantoja ja vastaavia koko killan
tilaisuuksia ja seremonioita kyllä pidetään,
mutta "normaaleilla" jäsenillä ei pahemmin
päätäntävaltaa ole.
Vardakovin sotavelhoilla on Vardakovin alueen
jalokivikaupasta hallussaan noin 1/4.
Vardakovin sotavelhoilla on Vardakovin alueen
jalokivikaupasta hallussaan noin 1/4.
Kilta myy jonkin verran [[Maagiset
tavarat|maagisia esineitä]]
Kilta myy jonkin verran maagisia esineitä
[[Maagiset tavarat|maagisia esineitä]]

Suurmestarilla on oikeus vaihtaa jäseniä
ritarineuvostoon, mutta näin tapahtuu vain
harvoin.
Yleisimmin neuvoston jäsen pyytää itse eroa,
jonka jälkeen jäljelle jäänyt ritarineuvosto
valitsee jäsenistöstään seuraajan.
Neuvoston jäsenen tulee olla jalokivikiltaa
nuhteettomasti palvellut ja sen etua edistänyt
vaikutusvaltainen ritari.
Yleisimmin he ovat hallitsevista suvuista olevia
tai valtaapitävien suosikkeja.
Ruhtinaalla on oikeus antaa oma
ehdotuksensa ritarineuvoston jäseneksi näin
halutessaan.


Sotavelhojen suurin salaisuus kuitenkin lienee
Primaksen miekka.
Muinainen ja voimakas taikaesine, jolla on myös
vahva psykologinen merkitys.
Paljon hurjia huhuja kyseisestä miekasta liikkuu,
mutta mistään ei käytännössä todistaa suuntaan
tai toiseen.
Miekkaa säilytetään Vardakovissa ja ainoa varma
asia on, että paikka on kovin suojattu.
Miekkaa ei oteta käyttöön kuin äärimmäisessä
hädässä (jollaista ei ole ollut miesmuistiin).
Miekan
käyttöönotosta päättää ritarineuvosto ilman
neuvonantajia ja pääsy miekan luo on vain
suurmestarilla, mutta vain yhdessä neuvoston
kanssa.
Adjutantilla tosin on tieto kuinka sinne voi
päästä, jottei esim.
äkillinen kuolema kadota tietoa.
Myös muita voimallisia taikaesineitä kilta
omistaa.

Sotavelhoja saatetaan tarpeen mukaan sijoittaa
eri linnakkeille ja asemapaikkoihin tarpeen
mukaan.
Yleisimmin sotavelhoja tällä hetkellä liikuskelee
pohjoisen linnakkeilla ja siirtokunnissa.
Muissakin paikoissa sijoitettuja toki on.
Yleisimmin sijoitetut ovat noviiseja.

Suurimmilta osin sotavelhojen päättäjät viettävät
aikaansa Vardakovissa, joskin paljon heillä on
matkustamista pääkaupungin ja Vardakovin välillä.
Suurmestari adjutantteineen viettää tosin enimmän
osan aikaansa pääkaupungissa kuninkaan hovissa.
Jalokivien-, raudan- ja muiden tarpeiden
tuotantoa valvova sekä varallisuudesta vastaava
henkilö pysyvät pääosin Vardakovissa, josta he
johtavat omia alaisiaan.

Suurin osa sotavelhojen varsinaisista jäsenistä
on korotettu aateliin, yleisimmin ritariksi
mikäli heillä ei aatelisarvoa entuudestaan ole.
Noviiseja ei jäsenistöön lasketa, vaikka heillä
esim.
suvun tuoma aatelisarvo olisikin.
Toki tämä saattaa uraa jonkin verran edistää
vastaisuudessa.
Killan jäseniä ja etenkin noviiseja on hajautettu
ympäri Nohvatovin hallitsemia alueita joko
hoitamaan asioita tai hankkimaan kokemusta
sotilaselämästä ja
opettelemaan upseerin arvoon.

Sotavelhot palvelevat Nohvatovin armeijaa
eräänlaisena eliittijoukkona.
Huolimatta ritarin arvostaan, yleensä sotavelhot
taistelevat jalan, muodostaen raskaan jalkaväen
osaston.
Mahdollisesti sotavelhoja voidaan sijoittaa
hajalleen muihinkin osastoihin.
Sotavelhojen osastoihin kuuluu myös
aseenkantajia, noviiseja ja muita killan (tai
henkilökohtaisessa) palveluksessa olevia
sotureita.Sotavelhojen johtajisto vuonna 472 jälkeen Juilo
I:n kruunaamisen

Suurmestari Kasimir de Wunderle

Adjutantti paroni Leopold Reulag

Ritarineuvosto (ei järjestyksessä):
Armas Jaama
Mordocai Romanned
Bernhard Mallasmaa
Iivana Vagemoor
Maximillian Skvaldre

Neuvonantajat:
Alexandr Kilianus (Zadapapisto)
Sten Valtovaar (Kaivosmestari)
Mannfred Vähäjärvi (Kirstunvartija)


Sääntöjä ja käytäntöjä

- Vardakovin sotavelhot ovat osa Nohvatovin
armeijaa ja heidän uskollisuudenvalansa kuuluu
Nohvatovin kruunulle ja killalle itselleen
- Vardakovin sotavelhoja johtaa jäsenistön
valitsema suurmestari.
- Suurmestarin alaisuudessa toimii 5:stä
sotavelhosta koostuva ritarineuvosto.
Lisäksi suurmestari nimittää itselleen
adjuntantin, joka niin ikään kuuluu
ritarineuvostoon
- Ritarineuvosto on jäsenistön keskuudestaan
valitsema ja paikasta neuvostossa voi luopua vain
sitä itse pyytämällä
- Jäsenistön ulkopuolelta nimitetään
ritarineuvoston toimesta neuvonantajat killan
hengellisiin, tuotannollisiin ja taloudellisiin
asioihin
- Killan toiminnasta vastaa pääsääntöisesti
suurmestari ritarineuvostoineen ja
neuvonantajineen.
Tärkeissä asioissa kuullaan koko jäsenistön
mielipidettä
- Sotavelhojen noviisiksi voidaan ottaa kuka
tahansa älyllisesti kykenevä, asekykyinen ja
kyvykkyytensä taisteluissa tai muutoin osoittanut
henkilö
- Jokaisella noviisilla tulee olla mestari
opastamassa häntä killan jäsenyyteen.
Mikäli mestaria ei ole, on eteneminen jäsenyyteen
jäissä
- Noviisi, joka osoittaa kyvykkyytensä
sotataitojen ja taikuudentaiteen alalla voidaan
nostaa noviisista sotavelhojen killan
jäsenistöön
- Kaikki sotavelhot olkoot kuin veljiä keskenään
- Noviisin tulee joka tilanteessa täyttää hänelle
annetut määräykset sekä kunnioittaa killan
varsinaisia jäseniä.
Suurinta kunnioitusta ja uskollisuutta hänen
tulee osoittaa mestariaan kohtaan
- Killan varsinaisia jäseniä kohdellaan kuin
varsinaisen Nohvatovin armeijan upseeria
- Sotavelho, joka ei ole enää asekykyinen tai
kykene taikuutta harjoittamaan joko korkean iän
tai vammautumisen vuoksi on velvoitettu itse
esittämään eronpyyntönsä killan varsinaisesta
jäsenistöstä suurmestarille, joka harkintansa
mukaan vapauttaa kyseisen henkilön muihin killan
tehtäviin kykyjensä mukaan
- Eronnut sotavelho pysyy kuitenkin killan
palveluksessa ja nauttii eräänlaista
kunniajäsenen arvoa.
Onhan hän joko pitkään palvellut tai killan
vuoksi taistellut ja vammautunut.
Mikäli sotavelho rikkoo killan sääntöjä voidaan
häntä rangaista pahimmillaan killasta erottaen.
Tämän jälkeen tällaista henkilöä ei kilta tai sen
jäsenet enää tunnista ja hänen kanssaan
tekemisissä oleminen millään tavalla on yksistään
rangaistavaa.
- Sääntöjä vastaan räikeästi rikkonut sotavelho
voidaan tuomita myös kuolemaan.
- Jokainen sotavelho on velvoitettu toimimaan
kaikin mahdollisin tavoin isänmaansa, kiltansa ja
uskontonsa hyväksi, vaikka tämä vaatisi hänen
omaisuutensa tai henkensä uhraamista.
Ainoastaan kunniaansa ei saa sotavelho missään
tapauksessa asettaa kyseenalaiseksi.
- Samoin on jokaisen sotavelhon viimeiseen
hengenvetoonsa saakka taisteltava kiellettyä ja
monesti kirottua kaaoslähdettä vastaan.
- Sotavelho ei saa kieltäytyä esimiestensä,
kruunun tai ylemmän papiston hänelle antamista
tehtävistä mihinkään syyhyn vedoten.
- Sotavelhon on täytettävä hänelle annetut käskyt
parhaan osaamisensa mukaan itseään säästämättä.
- Sotavelho ei saa kieltäytyä veljensä hänelle
osoittamasta avunpyynnöstä.
- Killan asioita ei tule kertoa varsinaisen
jäsenistön ulkopuolelle.
Noviiseille kerrottavat asiat tulee varmistaa
ylemmiltään.
- Killan jäsenet ja noviisit ovat velvollisia
pitämään salassa kaikki tietoonsa saamat asiat.
- Killan jäseniltä edellytetään korrektia
toimintaa kaikissa tilanteissa sekä muita
kiltalaisia että papistoa ja aatelia kohtaan.
- Jokaisen sotavelhon ja sotavelhonoviisin tulee
ylläpitää ja jatkuvasti kehittää itseään kaikissa
sotataidoissa ja taikuuden alalla.
- Sotavelho ei saa koskaan kieltäytyä hänelle
annetusta taisteluhaasteesta, ellei vastustaja
ole selkeästi heikompi tai vajaaälyinen joka ei
ymmärrä, mitä on tekemässä tai asemansa puolesta
nauttii koskemattomuutta (papisto, diplomaatit,
virkamiehet ym.)


===Tunnettuja Vardakovin sotavelhoja===

[[Armas Jaama]], ritari ja sotavelhojen
johtohenkilöitä Vardakovissa.
Ei kuulemma mikään mukava mies.
[[Vibate Valtamäki]],PH, sotavelhojen jäsen ja
[[Valtamäki|Valtamäkien]] aatelissuvun arvostettu
jäsen.
[[Ivan Maprov]],EPH, [[Läntiset
barbaarimaat|läntisille barbaarimaille]] sodan
aikana perustetun kaivossiirtokunnan
sotilaskomentaja.
[[Poppi]],PH, Nohvatovin roolipelikampanjaan
kuulunut Taltaralainen sotavelho
[[luokka:Jalokivikillat]]


===Tunnettuja Vardakovin sotavelhoja===

[[Armas Jaama]], ritari ja sotavelhojen
johtohenkilöitä Vardakovissa.
Ei kuulemma mikään mukava mies.
[[Vibate Valtamäki]],PH, sotavelhojen jäsen ja
[[Valtamäki|Valtamäkien]] aatelissuvun arvostettu
jäsen.
[[Ivan Maprov]],EPH, [[Läntiset
barbaarimaat|läntisille barbaarimaille]] sodan
aikana perustetun kaivossiirtokunnan
sotilaskomentaja.
[[Poppi]],PH, Nohvatovin roolipelikampanjaan
kuulunut Taltaralainen sotavelho
[[luokka:Jalokivikillat]]