>Mode:Read-RKSivut/sivut/Zada>Mode:True-RKSivut/sivut/Zada

Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Zada


Et voi muokata koska, sivu on suojattu ylemmälle tasolle


Sivuhistoriassa on 10 versiota : Selaa sivuhistoriaa : Näytä viimeisin muokkausMuokkaaja Kirjoita tähän kenttään (muokkaa)
Esikatselu


Zada-papiston symboli

Zada-papiston symboli


Tämä artikkeli on hyväksytty Rajakatse fantasia ry:n pelimaailmaanZada-temppeleitä on Vardakovissa, Nohvatovissa(päätemppeli), Taltarassa sekä Sacran kylässä, jossa oleva temppeli on linnoituksen sisällä ja huomattavan suuri kylän kokoon nähden. Zada-papeilla on pieniä pyhättöjä monissa kylissä, joissa papit käyvät aika ajoin ja vain suuremmissa on pysyvästi pappi. Zada-pappeja on Nohvatovin valtakunnassa noin 200. Läheskään kaikki heistä ei ole tekemisissä voimakivien kanssa, mutta kaikki tietävät voimakiviasioista. Zada-papit erikoistuvat nuorempina sodissa tarvittaviin pimeisiin voimiin, mutta pidemmälle ehtineet papit osaavat tasapuolisesti kaikkea kaikilta pappien osa-alueilta.

Zada-papit käyttävät joskus lausetta "hyvä päämäärä pyhittää kyseenalaiset keinot".
Tämä pitää sisällään myös ajatuksen, että jopa epäkuolleita voidaan käyttää valtakunnan
ja Zada-papiston edun tähden sodissa. Zada-papit korostavat olevansa lainmukaisuuden vaalijoita.

Zada-papit käyvät myös kauppaa jalokivilla, vaikkakin huomattavasti pienemmässä
mittakaavassa kuin jalokivikillat. Kilta myy jonkin verran maagisia esineitä


Tunnettuja Zada-pappeja-Jojopan, PH, on Nohvatovin suurlähettiläs Rajakatseessa. Ilmeisen viinaan menevä mies.Zada-papiston ajatuksia-Zada on suuri(n) viisaus ja voima, jumaluus (ei kaikkivoipa)
-Jotkut Zada-papit ovat koettaneet selittää Ishacaa
Zadan lähettämänä viisauden sanansaattajana
ja näin ollen Zadan palvelijana.
Derecaa-papit eivät tätä tietysti sulata.
-Zada loi maailman.
-Zada opetti ja ohjasi ihmistä tämän alusta lähtien,
mutta ihmiset käänsivät selkänsä Zadalle ja etsivät
monia maallisia turhuuksia todellisen viisauden sijaan.
-Zada hylkäsi ihmiset ja jätti heidät oman onnensa
nojaan.
-Kului vuosia ja pimeys vallitsi ihmisten sieluissa.
-Zada saapui takaisin armahtamaan ihmiskuntaa ja
teki valituista julistajiaan.
-Jotta pimeys ei jälleen valtaisi ihmisten sieluja
asetti Zada ihmisille lain, jota vahtimaan
valitut asettuivat.
-ihmisten tuli elää kurissa ja nuhteessa lakia
noudattaen, jotta Zada ei heitä jälleen
hylkäisi.
-Zadan osoitti viisautensa ihmisille, joten sitä
ei ole tarkoitettu metsäläisille taikka haltioille.
Jos nämä kuitenkin haluavat Zadan viisautta kuulla,
ei sitä heiltä tule kieltää, mutta vain ihmiset
voivat olla valittuja (siis pappeja).
-Lisäksi vain miehet voivat olla pappeja. Naiset
saavat olla korkeintaan maallikko-oppilaita.
-Maallikko-oppilas naisista voi tulla temppeli-
palvelijoita taikka kirjurien apulaisia
temppeliin. Käytännössä myös usein he avioituvat
Zada-pappien kanssa. Temppelipalvelijoina on
niin miehiä kuin naisiakin.

-Nuhteettomuus ja lain toteuttaminen ovat tärkeimpiä
-Zadan lakia tulee noudattaa tarkasti
-Valitut eli Zadan papit vaalivat lakia ja
katsovat, että lakia noudatetaan
-Zadaa tulee palvella ja kunnioittaa
-Vääryyttä ei saa tehdä (tappaa, varastaa jne...)
-juomisen ja syömisen kanssa tulee olla kohtuullinen
-kaikenlaista irstailua ja siveettömyyttä tulee välttää
-ihmisen tulee olla yksiavioinen ja avioliitto kestää
kunnes kuolema erottaa. Avioeroa ei ole.
-Mies on ylempiarvoinen kuin nainen. Silti
myös naisilla tulee olla mahdollisuus osallistua
yhteiskunnallisiin asioihin, vaikkakin
miesten ehdoilla ja opastuksella.
-köyhille tulee antaa almuja sopivasti
-Nohvatovin kuninkaan lakia tulee noudattaa, sillä
Zada on antanut kuninkaalle maan hallittavaksi.
-Orjiksi ei saa ketään alistaa.

-Zada-papit uskovat saavansa maagiset voimansa Zadalta.

-Pimeydessä vaeltaville tulee julistaa Zadan viisautta.

-Zadan lain toteutumisen vuoksi voi käyttää
arveluttaviakin keinoja. Hyvä päämäärä pyhittää
arveluttavatkin keinot.

-Väärintekijöitä tulee rangaista
-Zadaa vastaan taistelevia vastaan saa
käyttää kaikkia saatavilla olevia keinoja.

-Zada ottaa vastaan uhrilahjoja, mutta muistettavaa
on, että hän ei tarvitse mitään mitättömiltä ihmisiltä.

-Ruumiiden kanssa ei laiteta hautaan mitään. Ruumiilla
ei ole merkitystä, kun henki on siitä poistunut.
-Kuoleman jälkeen ihmiset tuomitaan heidän tekojensa
mukaan. Pahaa tehneet saavat osakseen helvetin
kauheudet taikka muun Zadan asettaman rangaistuksen,
mutta hyvin tehneet ja lakia noudattaneet saavat
osakseen Zadan hyväksynnän ja osansa ikuisesta
Zadan valtakunnasta.
-Vääräuskoiset eivät voi päästä Zadan ikuiseen
valtakuntaan.