Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Derecas


Derecas-papiston käyttämä tunnus, Ishacan lintu

Derecas-papiston käyttämä tunnus, Ishacan lintu


Tämä artikkeli on hyväksytty Rajakatse fantasia ry:n pelimaailmaanDerecas-papisto on Mahtivuoren valtakunnassa toimiva ja vaikuttava pappiskunta. Pappiskunnan toiminta pohjaa Ishacan oppien seuraamiseen Derecasin osoittamalla tavalla. Papistolla on useita tavoitteita ja tehtäviä, joista suuri osa liittyy valtakunnan hengellisen järjestyksen ylläpitoon. Derecas-papit korostavat olevansa hyveellisyyden välittäjiä, ja hengelliset tehtävät sekä moraalin ylläpito ja kansan opastaminen nuhteettomaan elämään kuuluvat erityisesti Derecas-papiston kontolle. Papit myös huolehtivat väestökirjanpidosta, eli kirjaavat ylös syntymät, kuolemat ja avioliitot. Pappiskunta huolehtii tietyssä määrin myös huono-osaisista, mm. pitäen temppelien yhteydessä vaivaistaloa, orpokotia ja sairastupaa. Näiden toimintojen lisäksi Derecas-papistolla on paljon taloudellista toimintaa. Derecas-pappien osuus voimakivituotannosta Mahtivuoressa on noin puolet. Muut kuin papisto maksavat veroa voimakivikaupastaan. Mahtivuoren valtakunnassa Derecas-pappeja on noin puolitoistasataa.

Zada- ja Derecas-papistojen välit eivät ole lähtökohtaisesti hyvät, mm. valtakuntien välisessä sodassa papistot ottivat yhteen, kumpikin oman valtakuntansa puolella toimien. Myös uskonnollisissa kysymyksissä on paljon erimielisyyksiä ja riidan aiheita. Välit ovat kuitenkin olleet viime vuosina viileän asialliset.

Derecas-papisto on toiminut aiemmin suhteellisen yhtenäisenä, viime vuosina tilanne on ollut toinen. Ylipappi Paltamonin valtaannousun ja siitä seuranneiden mielivaltaisuuksien ja sisäisten levottomuuksien vuoksi Derecas-papisto hajosi vuonna 465 pohjoiseen Ishacan oppien temppelikuntaan ja eteläiseen Derecas-papistoon. Paltamon sai lähtöpassit vuonna 467, joten tie papistojen välisiin neuvotteluihin aukesi. Opillisesti molemmat temppelikunnat ovat samanlaisia, mutta politiikan takia temppelit ovat yhä edelleen (2009 eli 469) erillään. Neuvottelut temppelikuntien yhdistämiseksi jatkuvat siis yhä.

Varsinaisia Derecas-temppeleitä on Suomurajassa (päätemppeli), Hajavirstassa sekä Vuoriniityssä. Pienempiä pyhäköitä on joissakin muissakin valtakunnan kaupungeissa ja kylissä, mm. Olyissä. Näissä pienemmissä paikoissa paikalla on yleensä virka-asemaltaan nuorempi pappi. Lisäksi Derecas-pappeja kulkee usein maaseudulla ja pienissäkin kylissä opettamassa ja sivistämässä kansaa.

Derecas-papit ovat erityisesti parantamiseen erikoistuneita, mutta kokeneempi Derecas-pappi osaa kaikilta pappien voiman osa-alueilta tasapuolisesti kaikkea. Läheskään kaikki Derecas-papit eivät ole jalokivien kanssa tekemisissä, mutta useimmat heistä tietävät jotakin voimakiviasioista. Kilta myy jonkin verran maagisia esineitä

Derecas-papiston symboli on siipensä levittänyt lintu, mutta pelkistettynä tämä symboli voi muuttua jopa ristiksi, joka edelleen ajatukseltaan symboloi siis lintua.
Tunnettuja Derecas-pappejaDerecas-papisto on nimetty sen perustajan mukaan joka saapui veneellä nykyisen Taltaran alueelle noin 2000 vuotta sitten. Kertomansa mukaan pakoon jumalten vihaa. Derecasin ikivanhat (taika-) varusteet ovatkin Suomurajan temppelissä lukkojen takana.

Artamon, EPH, Vuoriniityn Temppeliherra.
Fedekas, EPH, Suomurajan nykyinen Temppeliherra.
Otviz, EPH, Rajakatseen suurtaistelun ja Paltamonin vastaisen kamppailun sankari.
Feukas, EPH, Derecas-pappi.
Paltamon, EPH, entinen ylipappi. Elossa. Iso sika.
Iskarus, EPH, Paltamonin läheisimpiä alaisia ja pamppukaartien johtajia. Olinpaikka ei tiedossa.
Melina, PH, edesmennyt Paltamonin vastaisen kapinan alkuunsaattaja. Melinasta kerrotaan paljon kaikenlaista.
Minerva, PH, entinen Rajakatseen Derecas-pappi.
Catinka, PH, entinen Rajakatseen Derecas-pappi (näitä entisiä pappeja riittää...)
Serpent, PH, nykyinen (kirjoitushetkellä kesällä 469) Rajakatseen Derecas-pappi.
Nevin, PH, kiertelevä Derecas-pappi joka viettää aikaa Rajakatseessa kesäaikaan.


Haettu sivu:
IshakaDerecas-papiston ajatuksia


-Ishaca on suuri viisas henki.
-Ishaca tuli ihmiseksi tuodakseen viisauden ihmisten keskuuteen.
-Ishaca opetti ihmisiä vuosia, mutta lopulta määräsi seuraajakseen Derecasin.
-Derecas oli pyhä mies, joka osoitti Ishacan viisauden suunnan
seuraaville sukupolville.
-Suomurajan ylitemppelin ylipappi on Derecasin sijainen, kunnes Ishaca
jälleen saapuu meidän keskuuteemme.
-Ishaca julisti viisautensa ihmisille, joten sitä ei ole siis tarkoitettu
haltioille taikka metsäläisille. Muista kuin ihmisistä ei saa
tulla pappeja, mutta viisautta saa kertoa myös muille.

-Hyveellisyys, nuhteettomuus ja kohtuus ovat tärkeimpiä

-köyhille tulee antaa almuja omien varojen ja kykyjen mukaan
-ei saa varastaa, tappaa jne...tehdä pahaa
-kuninkaan (Mahtivuoren) lakia tulee noudattaa maallisissa asioissa,
sillä kuninkaalle on annettu maa hallittavakseen.
-Kuningaskin on Ishacalle saman arvoinen kuin
köyhin kulkuri.
-juomisen ja syömisen kanssa tulee olla kohtuullinen
-kaikenlaista irstailua ja siveettömyyttä tulee välttää
-Orjiksi ei saa alistaa vangittuja vihollisia, eikä
ketään pakottaa tekemään ilmaista työtä.
-Avioon menevän ihmisen tulee olla yksiavioinen ja avioliitto
kestää kunnes kuolema erottaa.
-Uskottomuuden vuoksi voi mies kuitenkin antaa
vaimolleen erokirjan.
-Aviopuolisot rakastakoon toisiaan. Vaimo palvelkoon
miestään ja mies kunnioittakoon vaimoaan.
-Mies ja nainen ovat samanarvoisia Ishacalle.
Näin ollen myös Derecas-papiston sisällä vallitsee
tasa-arvoisuus. (Käytännössä korkeimmissa viroissa
ei ole koskaan ollut naista, eikä ilmeisesti tule
olemaankaan).
Huom!Mahtivuoren valtakunnassa ei tasa-arvoisuus ole
lainkaan näin pitkällä (paitsi jalokivikilloissa).
Naisia on valtion virkakoneistossa jonkun verran
alemmilla paikoilla esim. kirjurien apulaisina.

-Kun Ishacalta kysyttiin maailman synnystä, vastasi Ishaca:"Te ette
sillä tiedolla mitään tee." Kun joku vielä kysyi:"Loiko Zada
maailman" vastasi Ishaca:"Zada ei ole sen vahvempi kuin minäkään
ja minä en kykenisi tätä maailmaa luomaan".

-Derecas-papit uskovat saavansa osan voimistaan
Ishacalta. Näin ollen papit uskovat maagisten
voimiensa olevan yhdistelmä Ishacan, luonnon
ja heidän omaa voimaansa. Tieto ja taito käyttää
näitä voimia on kuitenkin papistolle tullut
yksinomaan Ishacalta ja Ishacan jälkeen Derecasilta.

-Toisia muita viisauksia seuraavia tulee kunnioittaa
heidän uskossaan.
-Muita viisauksia seuraavien ei kuitenkaan tule
antaa sekoittaa Ishacaa seuraavien polkua.
-Zadaa pidetään yleisesti ottaen vastaavana
ihmisiä ohjaavana henkenä kuin Ishacaakin.
Monet Zadan opit ovat kuitekin ristiriidassa
Ishacan kanssa, joten näitä tulee välttää,
koska ne ohjaavat vääräntyyppiseen elämään.


-Väärintekijöiden pimeyttä tulee ymmärtää
-Ihminen ei ole alkujaan paha
-ihminen tietää hyvän ja pahan
-joistakin tulee silti väärintekijöitä
-heitä ei tule tuomita suoralta kädeltä,
mutta tarvittaessa on turvauduttava
väkivaltaan vääryyden estämiseksi.

-Pienien eläinten uhraaminen Ishacalle on
sallittua, mutta ei välttämätöntä.
-Ishaca ei tarvitse meiltä mitään.
Me tarvitsemme Ishacaa.

-Kuolema on siirtymistä samaan maailmaan Ishacan
kanssa. Ruumiin kanssa ei laiteta mitään hautaan,
koska ruumiilla ei ole merkitystä.
-Kuoleman jälkeen tuomitaan ihmiset heidän
tekojensa mukaan. Hyvin eläneet saavat
osakseen hyvän uuden elämän ihmisenä,
mutta huonosti eläneet joutuvat huonoon
uuteen elämään ihmisenä.
-Derecas-papit uskovat siis sielunvaellukseen.
-Ishacan viisauden avulla ihmiset voivat
koettaa välttää surkeaa kohtaloa
kuoleman jälkeen ja saada hyvän kohtalon.
-Elämä on monitahoinen ja sitä ohjaavat
mekanismit käsittämättömiä ja tuntemattomia
ihmisille. Näin ollen korkeaan asemaan syntyneet
eivät välttämättä ole olleet edellisessä
elämässään lainkaan muita parempia,
koska tulevaisuus voi tuoda mukanaan
mitä tahansa ja onnellisuus ei ole
pelkästään rahasta ja vallasta kiinni,
jotka tuovat kantajilleen usein paljon
murhetta ja ongelmia.
-Maailman voimat ovat paljon ihmistä
suurempia ja siten ihminen ei yleensä
kykene itse hallitsemaan kohtaloaan.
Ishacan viisaus on ohje oikeaan elämään


Rajakatsemaailma Uskonnot