Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Keskimantu


Pienehkö varustus suojaamassa Vardakovin vastaista rajavyöhykettä ja rajan tuntumassa kulkevaa tietä. Keskimantu-, Vastkanto- ja Ranto- varustustukset sijaitsevat pienen mäen päällä. Nämä varustukset eivät suojaa mitään erityistä suurempaa kylää tai muuta tärkeätä paikkaa. Varustusten vieressä on kuitenkin asutusta ja pieniä maatiloja. Miesvahvuus varustuksilla on melko vähäinen ja rauhan aikana varustusten tehtävänä on lähinnä rajan vartioiminen, tien turvallisuuden ylläpitäminen ja ympäröivän asutuksen turvaaminen.

Maatilat:

"Puolimatkan tila" - Puolimatkassa Rajakatseen ja Keskimannun välillä sijaitseva tila.


Huhut:
-On myös vihjattu että osa paikallisten maatilojen asukkaista olisi enemmän Nohvatovilaisia kuin Mahtivuorelaisia. Tämän väitteen paikkansapitävyyttä on kuitenkin vaikea lähteä todentamaan.
-Huhut myös kertovat että [460] olisi tältä alueelta tuettu Valtamäkien talonpoikaiskapinaa.


Mahtivuoren rajalinnakkeet