Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Sivusto muuttaa toiseen palvelimeen, ei sivusäätöjä tänne pariin päivään


Kivimetsän heimon synty


Tämä tarina on osa Kivimetsän heimon metsäläisten perinnettä, jotka asuvat melko lähellä Rajakatsetta.


Alussa Kivimetsän heimoa kutsuttiin Sumulammen perheeksi. Sumujärven rannalla vihittiin aikanaan toisilleen valituiksi puolisoiksi Kivimetsän heimon esivanhemmat. Kaunis nainen, joka uniensa kautta pystyi puhumaan miltei kaikkien henkien kanssa, niin suuri oli hänen lahjansa, sekä arvostettu mies, parantaja ja tietäjä, viisas mies. Puolisoiksi vihittäessä antoi mies tulevalle vaimolleen lahjaksi pyhää, punaista maata, jonka hän oli tuonut kaukaa etelästä seikkailuillaan, jotka ovatkin jo oma tarinansa. Maata, johon oli sekoittuneena pienen pieni pisara erään jumalan taikavoimaista verta. Miehelleen nainen antoi erikoisen kasvin, parannusyrtin, johon ilman ja metsän henget olivat henkäisseet, tehden siitä erityisen voimakkaan. Sille paikalle he myös rakensivat majansa ja siellä syntyi heidän ensimmäinen lapsensa. Sukupolvien kuluessa muutti heimo pois niiltä asuinsijoilta kasvettuaan yhä suuremmaksi, olihan se paikka erityisen pyhä. Sillä paikalla on maa vahvaa, ja kasveissa jotain erityistä. Siksi sillä kohdalla suoritetaan kaikki heimonne tärkeät riitit, ja tietenkin aina puolisoiksi vihkiminen. Sieltä kerätään myös monet parannusyrtit, joita ei muualla edes kasva, ja jotka ovat erityisen parantavia.