Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Metsätemppeli


Bokea-järven itäpuolella, Mahtivuoren puolen rajametsissä, sijaitsee kertoman mukaan Metsätemppeli-niminen pieni kyläyhteisö, mihin jotkut papit ja myös muut maallisesta elämästä tarpeekseen saaneet miehet ovat vetäytyneet yksinäisyyteen ja mietiskelemään. Kyseinen pieni kylä on rakennettu vanhan hylätyn kaivoksen läheisyyteen ja kylä koostuu muutamasta puisesta rakennuksesta ja kylää ympäröivistä pienistä peltotilkuista.

Jotkut tähän erämaakylään törmänneet kulkijat ovat kertoneet, että paikassa asuu ainoastaan miehiä ja naisten läsnäoloon ei suhtauduta kovin hyvällä, sillä näiden katsotaan häiritsevän kylän vahvasti askeettista ja harrasta ilmapiiriä. Kulkureihin ja muihin vieraisiin kylän väki suhtautuu asiallisesti, vaikka hurjimmat huhut väittävätkin, että kylän papit vangitsisivat epätervetulleet vieraat ja kylän rauhaa häirinneet kylän kaivokseen kuolemaan.

Osa huhuista väittää myöskin, että kaivoksissa kummittelisi ja liikkuisi monenlaisia pimeyden olentoja. Huhujen uskottavuutta nakertaa se, että paikan väen kerrotaan olevan hyvin harrasta, lainkuuliaista ja kaikin tavoin hyviin tekoihin pyrkivää, ja että yhteisöä johtaisivat arvostetut papit.


((Metsätemppeliä kuvaillaan tietokonepelissä In The Service Of Aldorf))