Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Ranto


Pienehkö varustus suojaamassa Vardakovin vastaista rajavyöhykettä ja rajan tuntumassa kulkevaa tietä. Keskimantu-, Vastkanto- ja Ranto- varustustukset sijaitsevat pienen mäen päällä. Nämä varustukset eivät suojaa mitään erityistä suurempaa kylää tai muuta tärkeätä paikkaa. Varustusten vieressä on kuitenkin asutusta ja pieniä maatiloja. Miesvahvuus varustuksilla on melko vähäinen ja rauhan aikana varustusten tehtävänä on lähinnä rajan vartioiminen, tien turvallisuuden ylläpitäminen ja ympäröivän asutuksen turvaaminen.Mahtivuoren rajalinnakkeet