Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Salametsästys


Tämä artikkeli on hyväksytty Rajakatse fantasia ry:n pelimaailmaanSalametsästystä harjoitetaan jossain määrin tietyissä osin valtakuntia mutta vapaiden metsien määrän takia se ei ole kauhean yleistä.

-Kaukaisemmat ja syrjäisemmät erämaat, joissa liikkuu enemmän metsäläisiä ja joihin ei ole nautintaoikeuksia määritelty
ovat kaikille vapaita.
-Kylien ja maatilojen lähiseudut tai muuten sellaiset nautinta-alueet, joista on eri metsästäjien kesken sovittu ovat kiellettyjä muilta kuin luvan saaneilta.
-Jotkin metsäalueet on rajattu ylhäisön ja näitä palvelevien kruunun metsänvartijoiden jne. käyttöön. Näitä aatelin maita
löytyy mm. Vuoriniityn ja Vardakovin rajalta.


Mm. Rajakatseesta pohjoiseen on raja jossa ei saa metsästää, mutta myös paljon koskematonta metsää
Bokeassa ja Vuoriniityn lähimaastossa voi olettaa myös olevan jaettuja metsiä ja muita nautinta-alueita.


Rajakatsemaailma