Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Tarina Korkeimpien huippujen oraakkelista


Seuraavalla tarinalla ei ole niin suurta uskonnollista merkitystä, mutta tässäkin esiintyy taustalla uskonnollisia voimia ja hahmoja.


Kun jumalat olivat syösseet Pyhän tiedon temppelin maan syvyyksiin, päättivät he olla osallistumatta kuolevaisten asioihin. Tuolloin seurasi uskonnollinen taantuminen, kun papit eivät enää saaneet yhteyttä jumaliinsa. Noihin aikoihin eräs pappi, jota kutsuttiin nimellä Vilmot Tietomieli, halusi saada selville maailman ja elämän tarkoituksen. Tämän vuoksi Vilmot lähti vaeltamaan kohti Korkeimpia huippuja, joka on korkea vuoristo Ikuisen tuskan aavikon laidalla, ja jossa jumalten väitetään joskus oleskelevan. Vuoristoon saavuttuaan Vilmot aloitti kiipeämisen huipuista korkeimmalle, ja kun hän pääsi huipulle, tunsi hän jumalten olevan läsnä. Vilmot esitti kysymyksensä, johon nämä jumalat eivät kuitenkaan vastanneet, vaan käskivät Vilmotia rakentamaan vuoren huipulle temppelin heidän kunniakseen, ja ilman apua. Jumalat halusivat näin koetella Vilmotin kärsivällisyyttä ja uhrautuvaisuutta, sillä he muistivat hyvin aiemmat tapaukset kuolevaisten parissa. Vilmot kuitenkin uutterasti ryhtyi rakennustyöhön ja kun hän viimein vanhuksena asetti temppelin viimeisen kiven paikoilleen, jumalat kohtasivat hänet jälleen. Vilmot esitti kysymyksensä uudelleen, tällä kertaa ääni rahisten, ja jumalat vastasivat. Näin Vilmot sai selville maailman ja elämän tarkoituksen ja valaistui. Jumalat eivät kuitenkaan halunneet päästää Vilmotia takaisin ihmisten pariin, vaan antoivat vasta valmistuneen temppelin hänen asunnokseen. Siellä Vilmotin oli määrä elää maailman loppuun asti ja opastaa luokseen hakeutuvia ihmisiä oikealle tielle. Tuolloin jumalten luottamus kuolevaisten hyvyyteen ja nöyryyteen vahvistui ja monet uskonnot elpyivät pappien voimien palatessa. Monet viisaat ja hyveelliset ihmiset ovat matkanneet Korkeimmille huipuille kysymään oraakkelilta neuvoa johonkin ongelmaan tai tietoa tulevasta. Oraakkelin tietämys aiheesta kuin aiheesta onkin valtaisa, mutta elämän ja maailman tarkoitusta hän ei toisille kerro.(Tällainen on Korkeimpien huippujen oraakkelin tarina. Tässä muodossaan sen on papereihinsa merkinnyt Fil Gilamon, mutta tarina tunnetaan muistakin lähteistä. Tarina on varsin vanha ja yleisesti sen katsotaan olevan vain pelkkä tarina vailla todellisuuspohjaa. Fil Gilamonin kirjoituksia on tämän kuoleman jälkeen ahkerasti läpikäyty, mutta vielä ei ole löydetty Gilamonin mainintoja tuosta salaperäisestä Pyhän tiedon temppelistä. On kuitenkin mahdollista, että hän on jotakin aiheesta kirjoittanut. Tuo tarina on kuitenkin Nohvatovissa tuntematon ja saattaa olla kotoisin eteläisemmiltä alueilta, joissa Fil Gilamon on vieraillut. -Aleksei Kernelius, Taltaran oppineitten kirjaston pääkirjuri-)