Uusi EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan.

Uusi tietosuoja-asetus on huomioitu Rajakatse Fantasia ry:n toiminnassa. Jäsen rekisteristä on laadittu rekisteriseloste. Yhdistyksen toiminnassa on otettu huomioon mitä henkilötietoja kerätään, miksi, kuinka niitä säilytetään turvallisesti ja kuka niitä saa käsitellä. Tietosuoja ja tietoturva-asiat otetaan kaikilta osin huomioon yhdistyksen toiminnassa jatkossakin.