>Mode:Read-RKSivut/sivut/Ohjesivu>Mode:True-RKSivut/sivut/Ohjesivu

Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Ohjesivu

Versio 12
Nykyinen sivu

==Sivun muokkausohjeet==
===Muotoilu===
Tässä wikissä on haluttu jättää tekstin
muotoilumahdollisuus kirjoittajalle.
Eli rivivaihdot näkyvät artikkelissa aivan samoin
kuin lähdekoodissa.
Kappaleita ei pitäisi muotoilla rivivaihdolla,
vaan koko kappale kirjoitetaan siis yhteen
pätkään.
Mikäli tekstiä on katkottu enterillä ja sivua
halutaan leventää, eivät katkotut rivit leviä
sivun mukana.
Sivua on tietysti mahdollisuus palstoittaa ja
osittaa mielin määrin muilla keinoin.

Kaksi rivivaihtoa kappaleiden väliin, ensimmäinen
katkaisee viimeisen rivin ja toinen antaa tyhjän
rivin.Eri asia on sitten tarkoitukselliset
luettelonomaiset rivivaihdot tyyliin:
-Eka asia [enter]
-Toinen asia [enter]

Tekstin tyylit:
'''Voidaan kirjoittaa vahvennettua (bold)''' tai
''kallistettua (italic)''
Nämä saadaan ympäröimällä vahvennettu sana

==Sivun muokkausohjeet==
===Muotoilu===
Tässä wikissä on haluttu jättää tekstin
muotoilumahdollisuus kirjoittajalle.
Eli rivivaihdot näkyvät artikkelissa aivan samoin
kuin lähdekoodissa.
Kappaleita ei pitäisi muotoilla rivivaihdolla,
vaan koko kappale kirjoitetaan siis yhteen
pätkään.
Mikäli tekstiä on katkottu enterillä ja sivua
halutaan leventää, eivät katkotut rivit leviä
sivun mukana.
Sivua on tietysti mahdollisuus palstoittaa ja
osittaa mielin määrin muilla keinoin.

Kaksi rivivaihtoa kappaleiden väliin, ensimmäinen
katkaisee viimeisen rivin ja toinen antaa tyhjän
rivin.Eri asia on sitten tarkoitukselliset
luettelonomaiset rivivaihdot tyyliin:
-Eka asia [enter]
-Toinen asia [enter]

Tekstin tyylit:
'''Voidaan kirjoittaa vahvennettua (bold)''' tai
''kallistettua (italic)''
Nämä saadaan ympäröimällä vahvennettu sana
kolmella heittomerkillä ja kallistettu kahdella.
Voit myös aktivoida vahvistettavan sanan hiirellä
ja painaa yläpalkista 'Vahvennettua' -nappia.
kolmella heittomerkillä ja kallistettu kahdella
heittomerkillä.
===Otsakkeet===

'''Pääotsake ja alaotsake'''
Otsakkeita on kahden tasoisia, pääotsakkeet ja
alaotsakkeet.
Pääotsake antaa sisällyluetteloon päänumeron.
Alaotsakkeet näkyvät sisällysluettelossa tyyliin
1.4 1.5.
Otsakkeet merkitään kahdella ja alaotsakkeet
kolmella yhtäläisyysmerkillä otsikon nimen
ympärille seuraavasti:[[nowiki]]
==Pääotsake==
===Alaotsake===
Väliviiva, mikäli halutaan erottaa kaksi eri
osioita toisistaan, mutta ei haluta tehdä
otsikkoa onnistuu neljällä väliviivalla:
----
[[/nowiki]]
===Linkitys toisille sivuille===
Linkit tapahtuu yksinkertaisesti
kaksoishakasuluilla linkitettävän sanan
ympärille.
Esimerkiksi halutaan linkittää tekstistä sana
Rajakatseen varustus, onnistuu se seuraavalla
tavalla.
[[nowiki]]'''[[Rajakatseen
varustus]][[/nowiki]]''' ->Näkyy sivulla
seuraavasti.
[[Rajakatseen varustus]]

Sitten pitäisi saada lause:-Me lähdimme
varustukselle.
linkitettyä oikein.
Tarvitaan linkin laajennettua muotoa
seuraavasti.
[[nowiki]]'''Me lähdimme [[Rajakatseen
varustus|varustukselle]]'''.[[/nowiki]] ->Näkymä
sivulla: Me lähdimme [[Rajakatseen
varustus|varustukselle]].
Pystyviiva siis erottaa linkin ja lukijalle
näkyvän osan toisistaan.

Mikäli linkki johtaa artikkeliin, jota ei ole,
tulee sen linkki punaisena [[Qoidfjvoklscva]]

Mikäli halutaan linkittää jotakin tämän wikin
ulkoiseen sivuun, kirjoitetaan vain www-osoite
muodossa '''http://www.rajakatsefantasia.fi'''.
Eli siis koko url-osoite tarvitaan
http-mukaanlukien.
===Artikkelien nimet===
Nimen kirjoitusasu on erittäin merkitsevässä
asemassa.
Eli artikkelit Rajakatse, rajakatse ja rAjAkAtse
ovat todellisuudessa kaikki eri sivuja.
Pääsääntöisesti kaikki artikkelit pyritään
kirjoittamaan isolla alkukirjaimella ja erisnimet
oikeinkirjoitettuna.

On myös joitakin kiellettyjä merkkejä joita
artikkelin nimeen ei voi laittaa:
Kauttaviiva, Kenoviiva, Pystytolppa ja
Lainausmerkki
Eli lainausmerkin korvikkeena artikkelin nimessä
käytetään heittomerkkiä.
Esim.
[[Armas 'Tenukupu']]
==Muotoilukomennot==
Sivun taittoon vaikuttavat komennot ovat aina
tuplakaarisuluilla erotettuna muusta tekstistä.
===Palstat===
{{palsta}}[[kuva:torstenjaversten.jpg]]Joskus voi
olla kätevää jakaa asia kahteen palstaan
{{palsta}}Toinen palsta viereen:
[[nowiki]]
Tätä hallinnoidaan muotoilukomennoilla {{palsta}}
ja {{/palsta}}.
SIIS:
{{palsta}}
Sen jälkeen vasemman palstan sisältö
{{palsta}}
Oikean palstan sisältö
{{/palsta}} - eli lopeta palstoitus.

[[/nowiki]]
{{/palsta}}
===Korostus===
{{korosta}}Laatikoitua
sisältöä{{/korosta}}[[nowiki]]
Tätä on käytetty lähinnä mallineissa, mutta voi
sillä olla muutakin käyttöä.
Laatikko syntyy seuraavasti:
{{korosta}}Laatikoitua sisältöä{{/korosta}}
[[/nowiki]]
==Kuvat ja äänet==
===Kuvien käyttö===
[[kuva:huuto.jpg|Kuvatekstin voi lisätä
tähän|Toisella tolpalla toinen rivi]]

'''Kuvien käyttöön on kaksi tapaa:'''

'''1.
tapa (Kuva on wikin tiedostolistalla)'''
Kuva on kopioitu tämän sivuston käyttöön,
onnistuu kuvan lisääminen sivulle
yksinkertaisesti kaksoishakasulkulinkillä
'''[[nowiki]][[kuva:kuvanimi.jpg|Kuvateksti]][[/n
owiki]]'''.
Jälleen pystytolppa erottaa kuvan nimen ja
kuvatekstin toisistaan.

Kuvakokoa voi muuttaa yhdistelmällä
'''[[nowiki]][[kuva:kuvanimi.jpg|200
px|Kuvateksti]][[/nowiki]]'''.
Eli - kuvan nimi | korkeus pixeleinä |
kuvateksti.
(Huom.
samalla sivulla samaa kuvaa voi käyttää kuitenkin
vain yhdenkokoisena!)

Kuvaa voi myös käyttää pienenä kuvakkeena
[[kuvake:iiv.jpg]] tähän tapaan, silloin komento
on seuraava:
'''[[nowiki]][[kuvake:kuvanimi.jpg]][[/nowiki]]''
'

Kuvan voi myös liittää sivuun täysikokoisena
komennolla:
'''[[nowiki]][[isokuva:kuvanimi.jpg]][[/nowiki]]'
''
Tällöin kuvan koko tulee olla sivuun
suhteutettuna mielekäs, koska sitä ei skaalata
mitenkään.

'''2.
tapa (kuva on kuvagalleriassa)'''
[[kuvagalleria:2008/R3677versten_sateessa.jpg|Kuv
a kuvagalleriasta]] Kuva on Larpkuvagalleriassa,
josta sitä ei pidä kopioida tänne, vaan pidetään
ne siellä galleriassa.

'''[[nowiki]][[kuvagalleria:2008/R3677versten_sat
eessa.jpg|Kuva kuvagalleriasta]][[/nowiki]]'''
Toimintaohjeet:
Gallerian kuvanimi koostuu vuodesta ja tiedoston
nimestä.
Katso tarkkaan tiedoston nimi, joka yleensä
päättyy .jpg Lisää kauttaviivalla vuosi esim.
2015/ja tiedostonimi.jpg

===Äänet (mp3)===
Mp3 on tällä hetkellä ainoa tuettu äänimuoto, sen
lisääminen artikkelisivulle tapahtuu seuraavalla
komennolla.
'''[[nowiki]][[ääni:vuosi.mp3]][[/nowiki]]''' ->
[[ääni:vuosi.mp3]]

===Luokat===
Luokilla voi jakaa sivun sisältöä
aihepiireihin.
Sivun liittäminen onnistuu seuravalla tavalla.
[luokka:Esimerkkiluokka] Taasen esimerkissä
käytetty yhtä hakasulkua, vaan oikeasti tarvitaan
kaksoishakasulut..
Luokkahakemisto ei päivity aina reaaliaikaisesti,
ennemmin tai myöhemmin sivu on kuitenkin
luokiteltu oikeisiin luokkiinsa.

===Mallineet===

tynkä: Voi käyttää merkitsemään keskeneräistä
sivua (Huom.
Kaikki mallineet ovat tehty pienellä
kirjaimella).
[[_(malline)tynkä]]
[[malline:tynkä]]
huolto: Huomiota kaipaaviin artikkeleihin.
[[_(malline)huolto]]
[[malline:huolto]]
rajakatsemaailma: Maailmaa täsmällisesti
määrittäviin sivuihin.
[[_(malline)rajakatsemaailma]]
[[malline:rajakatsemaailma]]
rajakatsehahmo: Rajakatse maailman
henkilöhahmo.
[[_(malline)rajakatsehahmo]]
[[malline:rajakatsehahmo]]
huhuja: Tarinoihin tai muihin kirjoitelmiin,
jotka kuitenkin liittyvät Rajakatsemaailmaan.
[[_(malline)huhuja]]
[[malline:huhuja]]

Mallineita voi tehdä tarvittaessa lisääkin hyvin
helposti.
Ne ovat itseasiassa tavallisia sivuja joiden
tarkka muoto on seuraava:
'''_(malline)uusimalline'''==Erikoistoiminnot==
===Otsakkeet===

'''Pääotsake ja alaotsake'''
Otsakkeita on kahden tasoisia, pääotsakkeet ja
alaotsakkeet.
Pääotsake antaa sisällyluetteloon päänumeron.
Alaotsakkeet näkyvät sisällysluettelossa tyyliin
1.4 1.5.
Otsakkeet merkitään kahdella ja alaotsakkeet
kolmella yhtäläisyysmerkillä otsikon nimen
ympärille seuraavasti:[[nowiki]]
==Pääotsake==
===Alaotsake===
Väliviiva, mikäli halutaan erottaa kaksi eri
osioita toisistaan, mutta ei haluta tehdä
otsikkoa onnistuu neljällä väliviivalla:
----
[[/nowiki]]
===Linkitys toisille sivuille===
Linkit tapahtuu yksinkertaisesti
kaksoishakasuluilla linkitettävän sanan
ympärille.
Esimerkiksi halutaan linkittää tekstistä sana
Rajakatseen varustus, onnistuu se seuraavalla
tavalla.
[[nowiki]]'''[[Rajakatseen
varustus]][[/nowiki]]''' ->Näkyy sivulla
seuraavasti.
[[Rajakatseen varustus]]

Sitten pitäisi saada lause:-Me lähdimme
varustukselle.
linkitettyä oikein.
Tarvitaan linkin laajennettua muotoa
seuraavasti.
[[nowiki]]'''Me lähdimme [[Rajakatseen
varustus|varustukselle]]'''.[[/nowiki]] ->Näkymä
sivulla: Me lähdimme [[Rajakatseen
varustus|varustukselle]].
Pystyviiva siis erottaa linkin ja lukijalle
näkyvän osan toisistaan.

Mikäli linkki johtaa artikkeliin, jota ei ole,
tulee sen linkki punaisena [[Qoidfjvoklscva]]

Mikäli halutaan linkittää jotakin tämän wikin
ulkoiseen sivuun, kirjoitetaan vain www-osoite
muodossa '''http://www.rajakatsefantasia.fi'''.
Eli siis koko url-osoite tarvitaan
http-mukaanlukien.
===Artikkelien nimet===
Nimen kirjoitusasu on erittäin merkitsevässä
asemassa.
Eli artikkelit Rajakatse, rajakatse ja rAjAkAtse
ovat todellisuudessa kaikki eri sivuja.
Pääsääntöisesti kaikki artikkelit pyritään
kirjoittamaan isolla alkukirjaimella ja erisnimet
oikeinkirjoitettuna.

On myös joitakin kiellettyjä merkkejä joita
artikkelin nimeen ei voi laittaa:
Kauttaviiva, Kenoviiva, Pystytolppa ja
Lainausmerkki
Eli lainausmerkin korvikkeena artikkelin nimessä
käytetään heittomerkkiä.
Esim.
[[Armas 'Tenukupu']]
==Muotoilukomennot==
Sivun taittoon vaikuttavat komennot ovat aina
tuplakaarisuluilla erotettuna muusta tekstistä.
===Palstat===
{{palsta}}[[kuva:torstenjaversten.jpg]]Joskus voi
olla kätevää jakaa asia kahteen palstaan
{{palsta}}Toinen palsta viereen:
[[nowiki]]
Tätä hallinnoidaan muotoilukomennoilla {{palsta}}
ja {{/palsta}}.
SIIS:
{{palsta}}
Sen jälkeen vasemman palstan sisältö
{{palsta}}
Oikean palstan sisältö
{{/palsta}} - eli lopeta palstoitus.

[[/nowiki]]
{{/palsta}}
===Korostus===
{{korosta}}Laatikoitua
sisältöä{{/korosta}}[[nowiki]]
Tätä on käytetty lähinnä mallineissa, mutta voi
sillä olla muutakin käyttöä.
Laatikko syntyy seuraavasti:
{{korosta}}Laatikoitua sisältöä{{/korosta}}
[[/nowiki]]
==Kuvat ja äänet==
===Kuvien käyttö===
[[kuva:huuto.jpg|Kuvatekstin voi lisätä
tähän|Toisella tolpalla toinen rivi]]

'''Kuvien käyttöön on kaksi tapaa:'''

'''1.
tapa (Kuva on wikin tiedostolistalla)'''
Kuva on kopioitu tämän sivuston käyttöön,
onnistuu kuvan lisääminen sivulle
yksinkertaisesti kaksoishakasulkulinkillä
'''[[nowiki]][[kuva:kuvanimi.jpg|Kuvateksti]][[/n
owiki]]'''.
Jälleen pystytolppa erottaa kuvan nimen ja
kuvatekstin toisistaan.

Kuvakokoa voi muuttaa yhdistelmällä
'''[[nowiki]][[kuva:kuvanimi.jpg|200
px|Kuvateksti]][[/nowiki]]'''.
Eli - kuvan nimi | korkeus pixeleinä |
kuvateksti.
(Huom.
samalla sivulla samaa kuvaa voi käyttää kuitenkin
vain yhdenkokoisena!)

Kuvaa voi myös käyttää pienenä kuvakkeena
[[kuvake:iiv.jpg]] tähän tapaan, silloin komento
on seuraava:
'''[[nowiki]][[kuvake:kuvanimi.jpg]][[/nowiki]]''
'

Kuvan voi myös liittää sivuun täysikokoisena
komennolla:
'''[[nowiki]][[isokuva:kuvanimi.jpg]][[/nowiki]]'
''
Tällöin kuvan koko tulee olla sivuun
suhteutettuna mielekäs, koska sitä ei skaalata
mitenkään.

'''2.
tapa (kuva on kuvagalleriassa)'''
[[kuvagalleria:2008/R3677versten_sateessa.jpg|Kuv
a kuvagalleriasta]] Kuva on Larpkuvagalleriassa,
josta sitä ei pidä kopioida tänne, vaan pidetään
ne siellä galleriassa.

'''[[nowiki]][[kuvagalleria:2008/R3677versten_sat
eessa.jpg|Kuva kuvagalleriasta]][[/nowiki]]'''
Toimintaohjeet:
Gallerian kuvanimi koostuu vuodesta ja tiedoston
nimestä.
Katso tarkkaan tiedoston nimi, joka yleensä
päättyy .jpg Lisää kauttaviivalla vuosi esim.
2015/ja tiedostonimi.jpg

===Äänet (mp3)===
Mp3 on tällä hetkellä ainoa tuettu äänimuoto, sen
lisääminen artikkelisivulle tapahtuu seuraavalla
komennolla.
'''[[nowiki]][[ääni:vuosi.mp3]][[/nowiki]]''' ->
[[ääni:vuosi.mp3]]

===Luokat===
Luokilla voi jakaa sivun sisältöä
aihepiireihin.
Sivun liittäminen onnistuu seuravalla tavalla.
[luokka:Esimerkkiluokka] Taasen esimerkissä
käytetty yhtä hakasulkua, vaan oikeasti tarvitaan
kaksoishakasulut..
Luokkahakemisto ei päivity aina reaaliaikaisesti,
ennemmin tai myöhemmin sivu on kuitenkin
luokiteltu oikeisiin luokkiinsa.

===Mallineet===

tynkä: Voi käyttää merkitsemään keskeneräistä
sivua (Huom.
Kaikki mallineet ovat tehty pienellä
kirjaimella).
[[_(malline)tynkä]]
[[malline:tynkä]]
huolto: Huomiota kaipaaviin artikkeleihin.
[[_(malline)huolto]]
[[malline:huolto]]
rajakatsemaailma: Maailmaa täsmällisesti
määrittäviin sivuihin.
[[_(malline)rajakatsemaailma]]
[[malline:rajakatsemaailma]]
rajakatsehahmo: Rajakatse maailman
henkilöhahmo.
[[_(malline)rajakatsehahmo]]
[[malline:rajakatsehahmo]]
huhuja: Tarinoihin tai muihin kirjoitelmiin,
jotka kuitenkin liittyvät Rajakatsemaailmaan.
[[_(malline)huhuja]]
[[malline:huhuja]]

Mallineita voi tehdä tarvittaessa lisääkin hyvin
helposti.
Ne ovat itseasiassa tavallisia sivuja joiden
tarkka muoto on seuraava:
'''_(malline)uusimalline'''==Erikoistoiminnot==

===Henkilöiden ikä====
Henkilöiden ikä voidaan automatisoida, siten että
oikea maailmanaikainen ikä näkyy oikein
reaaliajassa.
[[nowiki]]
Esim.
Risto Reipas on [[ikä:32|460]] vuotias.
Näkymä sivulla:[[/nowiki]]
Risto Reipas on [[ikä:32|460]] vuotias.

===Sivuhaku (Uudellenohjaus)===
Sivuhaku toiseen artikkeliin (Wikipediassa on
#REDIRECT) Täällä se toimii hiukan toisin.
Sivulta voi hakea toisen sivun kokonaisuudessaan
kuten tässä esimerkissä haetaan etusivu.
[sivuhaku:_etusivu]

===Sivuhaku (Uudellenohjaus)===
Sivuhaku toiseen artikkeliin (Wikipediassa on
#REDIRECT) Täällä se toimii hiukan toisin.
Sivulta voi hakea toisen sivun kokonaisuudessaan
kuten tässä esimerkissä haetaan etusivu.
[sivuhaku:_etusivu]