Rajawiki

Vardakov


Vardakovin seutu

Vardakovin seutuVardakov on Nohvatovin valtakunnan pohjoisin kaupunki ja tärkeä hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Vardakovin kaupungissa asuu noin 10 000 ihmistä. Kaupunki sijaitsee pienen Varda-järven itärannalla ja järveen rajautumisestaan johtuen kaupunki on paikoin väljemmin, paikoin tiiviisti ja ahtaasti rakennettu.

Varda-järveen laskee vuolas virta, joka saa alkunsa kaukaa pohjoisesta. Järven länsipuolella sijaitsee Zharin mestarien linnoitusmainen kiltapaikka, johon ulkopuolisilla ei ole juuri asiaa. Zharin mestarien jalokivikilta ja Vardakovin kaupungin viranomaiset ovat silti varsin hyvissä väleissä keskenään. Jonkin matkan päässä kiltapaikan pohjoispuolella sijaitsee pieni killan kaatopaikka, jossa käy ajoittain uteliaita ihmisiä tonkimassa arvoesineiden toivossa, tosin useimmiten tuloksetta. Itse kiltarakennus on kivisen muurin ympäröimä ja myös sisäpuoliset rakennukset on pääosin kivestä rakennettuja. Sen sijaan Vardakovin kaupungissa on vähemmän kivisiä rakennuksia.

Kaupungin puolustustusta on parannettu vuonna 459 mittavin linnoitus- ja vallitustöin, jonka seurauksena Vardakoviin on aiempaa hankalampi hyökätä. Kaupungin ulkopuolella mutta sen läheisyydessä on useita jalokivi- ja metallikaivoksia, jotka tarjoavat työpaikan ja elannon suurelle osalle kaupungin asukkaista. Myös useimmat muut ammattialat kaivosmiehen lisäksi ovat hyvin edustettuina ja kaupungissa toimii myös jonkin verran kalastajia, vaikka kaupungin länsipuolella oleva Varda-järvi ei järin suuri olekaan. Elintarvikkeiden suhteen Vardakov on pitkälti riippuvainen muusta Vardakovin maakunnasta ja eteläisemmistä alueista, vaikka kaupungin läheisyydessä toimiikin useita maatiloja.


Vardakovin tieyhteydet muuhun valtakuntaan kulkevat rajalle ja suoraan etelään Nohvatoviin asti. Kesällä ja talvella Nohvatovintietä pitkin kulkee karavaaneja etelään ja pohjoiseen.Maantiede Nohvatov