Serethos


Mallinetta (henkilö) ei löydy
Vardakovilainen Bokean illusionisteihin kuuluva jalokivikauppias, joka harjoittaa myös muuta liiketoimintaa. Varsin varakas mies, joka toimii ensi sijassa Vardakovin kaupungista käsin.