Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Sotasankarin tikari


"Sotasankarin tikari" on Rajakatseen linnakkeella säilytettävä arvokas ase, joka hienoutensa ja korkean valmistuslaatunsa lisäksi omaa huomattavan symboliarvon rajakatseelaisille. Uskomus väittää, että tikari olisi kohtalonyhteydessä linnakkeen menestyksen kanssa, ja jos tikari menetettäisiin, myös linnakkeelle kävisi huonosti. Vartioinnista huolimatta tikari on kahteen kertaan onnistuttu varastamaan linnakkeelta, mutta molemmilla kerroilla tikari saatiin hankittua takaisin. Tikari lienee tätä nykyä linnakkeen päällystön hallussa, aiemmin asetta pidettiin mm. linnakkeen juhlasalin seinällä.