Kirjaudu rajakatsetunnuksella

432


Ruhtinas Simonide Ouva Perustaa Suomurajassa Oikeuden ritarien ritarikunnan. Kerrotaan että ritarikunta on erkaantunut jostain jalokivikillasta, mutta tästä ei tarkemmin tiedetä.