Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Epäkuolleet


kuolleet.gif

kuolleet.gif


Epäkuolleet, elävät kuolleet, kävelevät ruumiit, zombit ja niin edelleen. Kalpealla kalmolla on monta nimeä. Synkin loitsuin ja taikavoimin haudan levosta nostatettuja ruumiita, jotka nurkumatta noudattavat uusien isäntiensä antamia käskyjä ja määräyksiä. Mm. Iiv-papiston kerrotaan käyttäneen eläviä kuolleita hankkeittensa edistämiseksi.

Zada-pappien tiedetään käyttäneen sodan aikana epäkuolleita, mutta vähäisessä määrin moraalisten ongelmien takia.

Epäkuolleita on tavattu Rajakatseessa vuosien saatossa lukuisia kertoja. Useimmiten taustalla epäkuolleiden ilmaantumiseen huhutaan olleen Iiv-pappien tai muiden pimeyden voimien palvelijoiden hankkeet. Rajakatseen vanhan hautausmaan hautarauha onkin ollut useasti koetuksella, ja monet kerrat haudoista on noussut ruumiita paikallisia vainoamaan. Myös mm. Bokean kylän seuduilla on tapahtunut ajoittain hautaryöstöjä ja liikkunut eläviä kuolleita, mutta vähäisemmässä määrin kuin Rajakatseessa. Edellisen kerran Rajakatseesta on nostatettu epäkuolleita 461 ja edellisen kerran muualta tuotuja epäkuolleita on tavattu keskikesällä 468Sekä maalliset että hengelliset viranomaiset suhtautuvat epäkuolleiden nostattamiseen ja käyttämiseen hyvin tuomitsevasti. Vuoriniityn maakunnan laki sanoo kuolleista seuraavaa:
-3.5.3§ Joka haudan ryöstää tahi muutoin on kuolleiden kanssa tekemisissä, tuomittakoon ankaraan rangaistukseen lakien ja asetusten mukaisesti.