Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Huhut:RK XLII

HUHUPAKETTI PELIIN RAJAKATSE 42: MELINAN PERINTÖ

Vanhoihin huhuihin voi tutustua osoitteessa: http://www.uta.fi/~sm62701/rajakats/huhut.htm
Erityisesti viimeisimpien pelien "Rajakatse 40", "Rajakatse 41" ja "Rajakatseen Bokean peli: Jälkimakuja"
huhupaketteihin kannattaa tutustua, sillä ne kertovat varsin seikkaperäisesti viime vuoden tapahtumista.


TAUSTAA:

Viime vuosi oli varsin rauhaton niin Rajakatseessa kuin muuallakin Mahtivuoren valtakunnassa, uskonnollinen kuohunta
oli voimakasta ja valtakunta lähes uskonnollisen sisällissodan partaalla. Tilanne oli keskikesän aikoihin pahimmillaan,
kun ylipappi Paltamonin pamppukaartiksi kutsuttu, noin sadan hengen suuruinen sotajoukko saapui etelästä Vuoriniityn
maakuntaan ja valtasi Vuoriniityn kaupungin Derecas-temppelin. Tämän jälkeen pamppukaarti koetti tehdä lopun
kapinallispapiston joukoista, ja tulikin surmanneeksi Rajakatseessa pappi Melinan. Pappi Melinahan oli juuri se henkilö,
joka vajaa kolme vuotta sitten käytännössä aloitti kapinan Paltamonia vastaan. Melinan kuoltua ilmapiiri edelleen
kiristyi pamppukaartilaisia vastaan ja myöskään toisia kapinajohtajia Artamonia ja Otvizia tai näiden joukkoja ei saatu
kiinni. Vielä saman kesän aikana Paltamonin valta romahti koko valtakunnassa, ilman suuria yhteenottoja, ja Paltamon
itse lähti lähimpine alaisineen maanpakoon. Pohjoisessa ollut sotajoukko osin palasi etelään, osin hajautui ympäriinsä,
kuka minnekin. Useimmat kiinnisaadut pamppukaartilaiset on vapautettu sen jälkeen, kun nämä vannoivat, etteivät nosta
kättään pohjoista papistoa vastaan. Tuon viime vuoden kesän jälkeen uskonnollinen tilanne onkin normalisoitunut koko
valtakunnassa. Artamon on palannut Vuoriniityn Derecas-temppelin temppeliherraksi ja papisto on voinut keskittyä
jälleen oikeisiin tehtäviinsä. Viime syksystä lähtien onkin ollut rauhallisempaa, vaikka monenlaista on silti tapahtunut
Uskonnolliset kysymykset toki edelleen aiheuttavat pohdintaa ja kiinnostusta ihmisten mielessä, erityisesti edesmenneen
pappi Melinan perinnön vuoksi.

Moni odotti, että Derecas-pappiskunnat palaisivat pian yhteen Paltamonin vallan romahdettua. Näin ei ole silti vielä
tapahtunut. Neuvottelut yhdistymisestä ovat pitkittyneet aika lailla, sillä pappiskunnilla on edelleen erimielisyytensä.
Eteläinen valtakunnan papisto mm. haluaisi pitäytyä muutamissa Paltamonin tukemissa hankkeissa, joita pohjoisella
papistolla on hankala hyväksyä siitä syystä, että ne ovat Paltamonin alkuunsaattamia. Mm. eteläinen papisto edelleen
kannattaa erilaisten maksujen perimistä papistolle siitä syystä, että Paltamonin toiminnan myötä papiston rahavarat
hupenivat, ja erityisesti nyt maksut olisivat tärkeä rahoituskeino. Myös pakanallisten uskonmenojen ja harhaoppien
karsimista etelä korostaa edelleen, vaikka ei enää ylläpidäkään pamppukaarteja ja muita yhtä kovia keinoja harhaoppisia
vastaan. Eteläinen papisto myös odottaa, että uskonnollisissa kysymyksissä pohjoinen papisto tunnustaa päätemppelin
ylivallan, noudattaa jatkossa pääkaupungista saapuvia ohjeita, ja tekee selvän eron joihinkin edesmenneen pappi Melinan
näkemyksiin. Toistaiseksi pohjoinen papisto ei ole suoraan tai yksiselitteisesti suostunut kaikkiin vaatimuksiin, vaan
neuvottelut jatkuvat edelleen. Papistot eivät ole siis vielä yhdistyneet, mutta ovat muutoin kohtalaisen hyvissä
väleissä. Eteläistä papistoa johtaa edelleen temppeliherra Fedekas, pohjoista puolestaan temppeliherra Artamon. Uutta
ylipappia ei ole siis vielä valittu. Lisäksi on huhuja siitä, että syrjäytetty ylipappi Paltamon useine alaisineen
vaikuttaisi yhä jostakin piilosta, ja koettaisi kukaties palatakin pappiskunnan johtoon. Sen enempää Paltamonin
sijainnista kuin suunnitelmistakaan ei ole tietoa. Myös entisiä pamppukaartilaisia liikuskelee vielä jonkin verran
ympäriinsä täällä pohjoisessa, ja osa näistä saattaa kukaties vaikka hautoakin kostoa pohjoiselle Derecas-papistolle.

Pohjoisessa Vuoriniityn maakunnassa uskonnollinen tilanne on silti osaltaan rauhoittunut, mutta ei olla jääty
uskonnollisissa asioissa toimettomiksi, vaan kuolleen Melinan ympärille on kasautunut joukko uskomuksia. Viime syksynä
sai alkunsa myös "Melinan sisaret" -niminen uskonnollinen, maallikoiden muodostama naisjärjestö, joka pitää Melinaa
seuraamisen ja syvän kunnioittamisen arvoisena henkilönä. Järjestö on perustanut talven aikana pyhäkön Vuoriniityn
kaupunkiin. Pyhäkkö on ollut käytössä talvesta lähtien ja siellä on vieraillut useita kaupunkilaisia mietiskelemässä
ja hiljentymässä. Derecas-papisto ei ole toistaiseksi tähän maallikoiden hankkeeseen puuttunut, vaikka onkin sitä
sivusta seurannut. Näihin aikoihin Rajakatseeseen ollaan "Melinan sisarten" toimesta perustamassa toista Melinan
pyhäkköä, ja tämä tapahtuma on houkutellut useita ihmisiä alueelle katsomaan, mistä on kyse.

Edesmennyt pappi Melina jakaa mielipiteitä, mutta yleisesti häntä pidetään suuressa arvossa. Mm. seuraavanlaisia,
keskenään ristiriitaisia puheita ja näkemyksiä on Melinasta lausuttu ja esitetty.

-Melina oli suuri uskonsankari, jota on osaltaan kiittäminen siitä, ettei edelleenkin jouduta elämään pamppukaartien
pelossa ja kehotuksesta toistelemaan lausetta "Paltamon on viisas mies."
-Melina oli itsepäinen pappi, joka ei ymmärtänyt omaa etuaan, vaan jääräpäisesti asettui ylivoimaa vastaan silloin kun
olisi kannattanut vain antautua. Paltamon olisi hävinnyt joka tapauksessa, turha hänen vuokseen oli itseään tapattaa.
Melina oli siis osin fanaatikko siinä missä Paltamonkin, Paltamon tosin varsinainen roisto.
-Huhutaan, että Melina olisi suurista teoistaan huolimatta sortunut joihinkin kyseenalaisiin ja tuomittaviin toimiin.
Viillellyt vastustajien kurkkuja auki ja muuta sellaista. Onko näissä ilkeissä juoruissa ollenkaan perää vai ovatko ne
vain Melinan vastustajien kuten Paltamonin kannattajien keksintöä, paha sanoa.
-Melina oli se henkilö, joka sitkeimmin vastusti ylipappi Paltamonin mielivaltaa ja oman itsensäkin vaarantaen ja
lopulta uhraten toimi oikean uskon puolesta. Hänen ansiotaan on siis osaksi se, että kansa nousi vahvemmin Paltamonia
vastaan, jolloin Paltamonilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin luopua vallastaan.
-Paltamonin joukkojen kurinpalautusretken epäonnistuminen ja Paltamonin vallan luhistuminen oli väistämätöntä, mutta
Melinan ja hänen seuraajiensa toiminta joudutti tuon epäpätevän ja katalan ylipapin virastaan luopumista ja pakoon
lähtemistä. Melina on joka tapauksessa sankari ja uskon puolesta uhrautuja.
-Melinan kerrotaan katsoneen eläessään, että nykyinen Derecas-papisto ja uskonto on ajautunut liian kauas alkuperäisistä
ihanteista ja Ishakan opeista, mistä johtuen Melinan kerrotaan luopuneen Derecas-papiston symbolien käytöstä. Ihmisten
tulisi tehdä samoin, ja hakeutua alkuperäisen opin pariin.
-Melina on paitsi uskonsankari, niin myös Derecas-uskon henkikierron myötä voimakas ja viisas henki. Melinan
ruumiillinen hahmo oli vain viimeinen osa tätä pitkällistä kehitystä ja tämän suuren uhrauksen myötä Melinan henki on
edelleen kohonnut tietoisuuden tilassa entistä ylemmäs, tullut täydelliseksi ja astunut nyt lopulta itsensä Ishakan
seuraan.
-Melina on kuoltuaan siirtynyt olemassaolon toiseen muotoon, korkeammaksi olennoksi, ja tässä henkimuodossaan hän
Ishakan tavoin opastaa ja auttaa maan päällä yhä kulkevia, Ishakan opetuksia seuraavia.
-Melina ei ole oikeasti kuollut, vaan hän on vetäytynyt johonkin salaiseen paikkaan valvomaan maailman menoa. Tuolta
hän aikanaan palaa puolustamaan oikeaoppisia sekä heikkoja, kun tilanne niin vaatii ja hätä on suurin.MUITA TAPAHTUMIA JA HUHUJA ERI PUOLILTA:

-Viime vuoden syksyllä kuultiin huhuja, että viranomaiset olisivat saaneet vihjeitä, joiden mukaan Bokea-järven
eteläpuolella sijaitsevan Ekspanjin kylän lähialueilla sijaitseva pienempi Loihupuron kylä seuraisi salassa
Iiv-papiston oppeja. Vuoriniityn maakunnan viranomaiset reagoivat huhuihin, ja kun loppuvuodesta paikan päälle saatiin
lähetettyä sotilaspartio, havaittiin kylä autioksi ja entisten asukkaiden kadonneen tiehensä. Olivatko karanneet pois
ja muuttaneet muualle, vai mitä oli tapahtunut, hankala sanoa. Kyläläisiä ei olla onnistuttu ainakaan toistaiseksi
jäljittämään. Loihupuron kylä on tälläkin hetkellä kuulemma tyhjillään, ellei sitten joku autioituneisiin mökkeihin
ole asettunut asustelemaan. Jotkut Ekspanjin kylän asukkaat ovat kertoneet nähneensä talven ja kevään aikana valoja
kylän suunnalla, mutta tutkittaessa mökeistä ei ole löydetty ketään. Kylän outo tyhjeneminen on antanut pontta
taikauskolle, ja liikkuu sellaisiakin huhuja, että kyläläisten katoaminen on pimeyden voimien aikaansaannosta, ja että
kuolleiden kyläläisten henget kummittelisivat yhä kylässä.

-Metsäläisistä ei ole talven aikana aiheutunut juurikaan haittaa, nämä ovat viihtyneet omissa oloissaan erämaassa.
Riistaa lienee riittänyt lauhan talven aikana niin hyvin, että perinteistä ryöstelyä ihmisten maatiloille ei ole edes
yritetty. Samoin viime syksynä toteutettu Rajakatseen linnakkeen sotilaitten iskuretki Lahokorven heimon leiripaikkaan
lienee osoittanut muillekin metsäläisille, että ihmisille ei kannata haastaa riitaa. Lahokorven heimoa on huhujen
mukaan vielä jonkin verran jäljellä, ja on vain arvailujen varassa, mitä tuon synkän ja kieroutuneen oloisen heimon
jäsenet tällä hetkellä hautovat ja suunnittelevat.

-Vardakovilaisen upseerin Aleksei Peinarin vaimon Elisen murhasta epäilty varas Raine saatiin viime kesänä kiinni
Vuoriniityn kaupungista. Viime syksynä mies luovutettiin Vuoriniitystä Rajakatseen kautta Vardakoviin. Huhu kertoo,
että syksystä lähtien mies olisi ollut tutkintavankeudessa ja että lähiviikkoina tapaus olisi määrä viimein
ratkaistakin. Perin kummallista, jos miehen syyllisyys on selvä tai riittävän varma, niin luulisi että tuomio olisi
jo talvella langetettu ja mies teloitettu. Olisikohan tapauksessa jotakin hämärää? On silti hyvin todennäköistä, että
mies todetaan syylliseksi ja teloitetaan asiaankuuluvalla tavalla.

-Tupru Eepos järjesti talvella kutsut kirjansitomollaan Vuoriniityn kaupungissa, kutsuille osallistui useita kauppiaita
ja käsityöläisiä, ja kerrotaan myös seriffi Maru Rysenin, Deinosan-killan mestari Tenhon sekä Zada-pappi Jojopanin
olleen paikalla. Pidätystapauskin talolla kuulemma tapahtui, joku kutsujen naisvieraista oli huhun mukaan koettanut
tehdä jotakin rikollista sen ohella, että oli ollut muuten "kovin outo". Nainen lienee tätä nykyä edelleen Vuoriniityn
kaupungin viranomaisten hallussa.

-Rajakatseen linnakkeen komentaja Torsten lähti taannoin etelään Suomurajaan, avioituakseen kihlattunsa Margareetan
kanssa. Ei ole vielä yleisessä tiedossa, aikooko Torsten palata takaisin aiempaan komentajan virkaansa. Rajakatseen
linnakkeen johdossa toimii toistaiseksi seriffi Maru Rysen, jolla on entuudestaankin kokemusta linnakkeen asioiden
hoitamisesta. Eli eiköhän linnakkeella pärjätä komentajan lähdöstä huolimatta. Torstenin veli, "maineikas" Versten on
puolestaan yhä edelleen täällä pohjoisessa, Vuoriniityn kaupungissa suuriruhtinas Geofriuksen hovin vieraana.

-Uusi Mahtivuoren kuningashan laski taannoin liikkeelle leimattuja rahoja. Ne ovat samoja puolikuparisia, mutta nyt
niiden arvon määrää lanttiin lyöty leima. Näiden uusien rahojen kanssa on ollut erilaisia ongelmia, mm. nohvatovilaiset
eivät tunnu arvostavan niitä. Huhu onkin lähtenyt liikkeelle, että kuningas aikoisi tehdä jotakin näille leimatuille
rahoille. Eräs huhu väittää, että yli 5 kuparisiksi leimatut rahat putoaisivat arvossaan 5 kuparisiksi. Tämä olisi
ankara isku uusien rahojen leimoihin uskoneille.

-Olyin kaupungin ja Bokean kylän välisellä maatilalla piestiin hiljattain kuoliaaksi eräs palkkasoturi, jota väitettiin
entiseksi pamppukaartilaiseksi, eli hänen uskottiin kuuluneen ylipappi Paltamonin kannattajiin. Tilan väen otettua
mies kiinni tämä itsepintaisesti kieltäytyi hylkäämästä Paltamonia, jolloin mies sai surmansa kiukustuneiden maalaisten
toimesta. Pohjatuulen linnakkeen väki on vanginnut tilan rengit kuulusteluja varten. Tuomioita lienee luvassa.

-Huhu Bokean kylän suunnalta kertoo, että vajaa kymmenen vuotta sitten kukistunut varaskopla "Tiepuukot" olisi ennen
kiinnijäämistään kätkenyt suuren osan ryöstösaalistaan "Kivisaareen". Tällainen saari sijaitsee kuulemma Vanhapihan
kylästä pohjoiseen. Moni kalastaja odotteleekin nyt malttamattomana jäiden sulamista, voidakseen tutkia asiaa.

-Kaarlo Kempuran taverna Vanha Pipari on jälleen pari viikkoa sitten aukaissut ovensa eli samoihin aikoihin kun
matkustaminen Vardakovin ja Vuoriniityn välillä on vilkastunut. Matkustajien määrä onkin kevään edetessä hiljalleen
kasvamaan päin.

-Eräs huhu väittää, että "herra Kisto" eli Kaarlo Kempura toimisi tätä nykyä suuriruhtinas Geofriuksen hovihankkijana.
Ainakin näin on kuultu Kaarlon itsensä kertovan, ja on myös silminnäkijähavaintoja viime vuoden loppusyksyltä siitä,
kuinka Kaarlo hienot vaatteet päällään vieraili Geofriuksen kartanolla. Kuulemma toimitti tuolloin sinne
viinitynnyreitä Rajakatseesta. Hovi ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa, ei ole kai vaivautunut ottamaan kantaa.

-Huhu kertoo, että Rajakatseen alueella ja erityisesti taverna Vanhan Piparin suunnalla olisi nähty viime syksynä sekä
tänä keväänä pappi Melinan kummitus. Syksyltä havaintoja oli vähemmän, sen sijaan nyt keväällä useampikin taverna
Vanhalla Piparilla oleskellut kertoo nähneensä Melinan haamun läheisissä metsissä. Viime päivien huhut väittävät, että
sinikaapuinen haamu olisi havaittu kaukana metsissä ihan päiväsaikaankin. No, kai päivälläkin voi kummitella, vai
voiko?

-Melinan pyhäkkö perustettiin Vuoriniityn kaupunkiin talvella, nyt näihin aikoihin olisi Rajakatseen vuoro. Rajakatseen
alue on järjestölle siksi erityisen merkittävä, että juuri Rajakatseessa Melina vaikutti ennen kuolemaansa ja siellä
hän myöskin päätti päivänsä. Pyhäkköä on taverna Vanhan Piparin lähistölle perustamassa "Melinan sisaret" -nimellä
kutsuttu järjestö, joka koostuu ennen kaikkea naisista.

-Uusimmat huhupuheet väittävät, että Bokean kylän suunnalla olisi aivan hiljattain tapahtunut haudanryöstöjä.
Vahvistusta huhujen paikkansapitävyydelle ei vielä ole.

--

Avioitumisohjeet:

-On yleisenä käytäntönä, että mies ja nainen voivat avioitua keskenään nopeallakin varoitusajalla. Tällöin pari
hakeutuu papin luokse ja puheille, joka näiden kanssa keskusteltuaan ja aviollisen esteettömyyden todettuaan voi vihkiä
parin yhteen. Vihkiminen voi olla yksityisempi tapahtuma, tai sitten julkinen tapahtuma, jota väkijoukko voi yhdessä
seurata ja juhlistaa. Usein avioitumista juhlistetaan viettämällä myös varsinaiset häät, jotka yleensä
vietetään vihkimisen jälkeen. Häät ovat siis suuri tapahtuma, joihin osallistuu väkeä kummankin osapuolen suvusta ja
tuttavapiiristä. Häiden vietto on yleistä, mutta ei aina välttämätöntä, ja erityisesti vakavaraisille ja rikkaille
suvuille häät ovat tärkeä tapahtuma. Vähävaraisemmat ja muutkin henkilöt saattavat toisinaan jättää häät väliinkin
ja tyytyä pelkkään papin vihkimiseen ilman suuria juhlallisuuksia.


Kaksintaistelu-ohjeet:

-Yleiset ohjeet kaksintaistelua silmällä pitäen. Laki sanoo seuraavaa: Mies voi haastaa kaksintaisteluun toisen miehen,
mikäli (huom. naiset ja lapset siis eivät kaksintaistele koskaan) a) on hyvä syy b) haastettu ei ole esim. raajarikko,
sokea tms. heiveröinen c) haastettu tai haastaja ei voi olla pappi, kuninkaan virkamies tai lähettiläs d) aatelista ei
alempiarvoinen voi haastaa kaksintaisteluun. Laki ei käytännössä sano muuta.
Lisäksi muutamia käytännön sanelemia juttuja:
Kaksintaisteluun kelpaa hienosti syyksi esim. sanallinen kunnianloukkaus. Mikäli joku on esim. saattanut neidon
raskaaksi häpeällisesti ja ei suostu avioliittoon neidon kanssa, niin tällöin neidon sukulaisten olisi jopa
velvollisuus kaksintaisteluun haastaa. Kaksintaistelusta pakeneminen on luonnollisesti iso häpeä ja lopun ikäänsä saa
kantaa pelkurin mainetta. Lisäksi ei olisi mahdotonta, että haastaja katsoisi oikeudekseen tappaa tavattaessa paennut
pelkuri.


Kielistä:

-Mahtivuoren kieltä mallinnetaan pelissä suomella, hurjaviiniä taas englannilla. Kaikki pelihahmot osaavat mahtivuorta,
ellei hahmoselosteessa toisin ilmoiteta. Hurjaviinin kieltä hahmot osaavat vain, jos asiasta on hahmoselosteessa
erikseen mainittu.

-Nohvatovin kieltä mallinnetaan ruotsilla, mutta erityisesti Vardakovin maakunnassa puhutaan yleisesti mahtivuorta,
vaikka Vardakov Nohvatovin osa onkin. Hahmo osaa nohvatovia vain, jos hahmoselosteessa on asiasta erikseen mainittu.-


-Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rajakats/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4673