Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Larpmaster (Käyttö)


Larpmaster ja sen käyttö

Huom* Vaikka LARPMaster on Amiga ohjelma toimii se ilman sen kummempia ongelmia amiga-emulaattoreiden (kuten WinUAE) kautta. http://www.winuae.net


Esittely


(kirjoitettu tammikuussa 2005)
http://www.youtube.com/watch?v=HX1ptXhB0Yw Esittelytutoriaali Youtubessa

Larpmaster on Rajakatse Fantasia ry:n Amiga-tietokoneelle kehittämä sovellusohjelma, jota käytetään yhdistyksen Rajakatse- fantasialarpeissa pelihahmojen numeeristen arvojen määrittämiseen. Ohjelman ovat suunnitelleet ja ohjelmoineet Juha Pere ja Petri Pohjanmies. Ohjelma suunniteltiin alunperin vuonna 1995, minkä jälkeen sitä on vuosien saatossa kehitelty ja päivitetty useaan otteeseen. Ohjelma perustuu roolipelisäännöstöön, jota voidaan käyttää sekä tavanomaisessa roolipelissä, että myös näytelmäroolipeleissä. Larpmaster on siis ohjelma, jolla määritellään luotavien pelihahmojen numeeriset ominaisuudet.

Näytelmäroolipelien hahmojen ominaisuusarvot määritellään siis pääsääntöisesti Larpmaster-ohjelman avulla ennen peliä, mutta aivan välttämätöntä tämä ei ole, esim. maalaisten ja muiden "tavallisten" ihmisten osalta. Oleellisinta määrittely on sellaisten hahmojen kohdalla, jotka kaikkein todennäköisimmin joutuvat taisteluihin, sillä Larpmaster määrittää etenkin pelihahmojen kestopisteet, lyöntibonukset ym. taisteluissa tärkeät tekijät. Myös loitsutaitoja hallitsevien hahmojen taitojen määrittelyyn hahmonluonti on hyödyksi. Kaikki hahmonsa ominaisuuksien määrittelystä kiinnostuneet voivat toki hahmonsa lukuarvot Larpmaster-ohjelmalla luoda.

Ohjelman hallinta tapahtuu tietokoneen hiiren avulla, minkä lisäksi muutamassa kohdassa tarvitaan myös näppäimistöä. Hahmon luomiseen Larpmaster-ohjelmalla menee yleensä muutama minuutti pelaajasta riippuen, mutta kiirettä ei ole syytä tai tarvettakaan pitää. Huolellisella läpikäymisellä hahmosta tulee varmemmin pelaajan toiveiden mukainen. Pelinjohtaja tai muu pelinjohdon jäsen on yleensä paikalla hahmoa luotaessa, eli ongelmatilanteissa häneltä voi kysyä asioita hahmonluontiin ja ohjelman käyttöön liittyen. Hahmonluonti lienee varsin tuttua jokaiselle tavanomaisia roolipelejä joskus pelanneelle, mutta alla kerrotaan hahmonluonti vaiheittain, jotta pelaajat tietäisivät ennakolta, miten hahmonluonti Larpmasterilla tapahtuu.Hahmonluonti Larpmasterilla vaiheittain


<b>Kuva 1</b>

Kuva 1


-Rodun ja sukupuolen valinta
-Ominaisuuspisteiden jakaminen ja hahmon iän määrittely
-Hahmon ammattien ja kotipaikan valinta
-Hahmon nimen määrittely
-Hahmon aseiden ja haarniskoiden valinta

Ohjelman alkuvalikossa painetaan painiketta "Uuden hahmon luonti" (kuva1.) Tämän jälkeen pyydetään valitsemaan rotu, vaihtoehtoina ovat tavallisesti ihminen, metsäläinen, haltia ja puolihaltia. (Pelinjohtajan puolella vaihtoehtoja on enemmän.) Seuraavaksi valitaan hahmon sukupuoli, eli mies tai nainen.

<b>Kuva 2</b>

Kuva 2


Tämän jälkeen ohjelma arpoo kahdeksan numeroarvoa, joista pelaaja voi valita seitsemän ja sijoittaa haluamallaan tavalla eri ominaisuuksiin. (Huonoimman arvon voi siis jättää
pois.) (kuva 2.) Ominaisuuksia ovat älykkyys, viisaus, voimakkuus, näppäryys, rakenne, ketteryys ja karisma. Kaikki luvut jakautuvat siten, että 100 on keskimääräinen arvo, tätä pienemmät luvut kuvaavat heikompaa ominaisuutta ja tätä suuremmat parempia ominaisuuksia. Lukuarvoja ominaisuuksiin sijoittamaan ryhdyttäessä kannattaa miettiä, missä hahmo on kenties hyvä, ja missä puolestaan huono. Esim. jos hahmo toimii taistelijana, voimakkuus ja rakenne ovat tärkeimpiä ominaisuuksia, varashahmolle puolestaan tällaisia ovat ketteryys ja näppäryys.

<b>Kuva 3</b>

Kuva 3


Ominaisuuspisteiden sijoittamisen jälkeen valitaan hahmon ikä. Iän määrittämisen jälkeen siirrytään hahmonluonnissa eteenpäin ja valitaan hahmolle ammatti/kultti/muu ryhmä, jonka parissa hahmo on elämänsä kuluessa aikaa viettänyt. (kuva 3.) Tällaisia ammattiryhmiä/luokkia ovat mm. eri jalokivikillat (velhokillat), pappiskunnat sekä varas, taistelija jne.

Eräs vaihtoehdoista on ns. "tavallinen", johon sisältyvät esim. käsityöläiset, kauppiaat, maalaiset yms. tavalliset ihmiset. (Pelinjohtaja vaihtaa myöhemmin kyseisen sanan tilalle paremmin hahmon ammattia kuvaavan nimikkeen, esim. maalainen, kalastaja, palvelija tms.)

Pelaaja voi valintansa mukaan sijoittaa käytettävissä olevan vuosimäärän eri ammattiryhmiin, kuitenkin siten, että ammattiryhmät sopivat yhteen hahmoselosteessa määritellyn taustan kanssa. Esim. tavallinen maalainen voi siis sijoittaa käytettävissä olevia vuosia mm. kohtiin "tavallinen", "taistelija", "samooja", "varas" ja "parantaja", sen sijaan papistoihin tai jalokivikiltoihin ei vuosia voi laittaa, ellei hahmoselosteessa ole asiasta ennakolta mainittu. Pelaaja voi siis sijoittaa koko käytettävissä olevan vuosiluvun eri ryhmiin, tai jättää osan käyttämättä.

Ammattiryhmien valitsemisen jälkeen valitaan hahmon kotivaltakunta, vaihtoehtoina ovat Vuoriniitty ja Vardakov (maakuntia.) Vaihtoehtoisesti pelaaja voi valita kohdan "Ei kuulu mihinkään", mikä voi olla sopiva valinta esim. hyvin irtonaisille ja kotipaikattomille kuljeskelija-hahmoille. Kotivaltakuntaa ei kysytä haltioilta ja metsäläisiltä.

<b>Kuva 4</b>

Kuva 4


Tämän jälkeen määritellään hahmon nimi. (kuva 4.) Jos hahmoselosteessa ei ole hahmon nimeä ennakolta määritelty, voi pelaaja valita hahmolleen haluamansa nimen. Jos pelaajalla on vaikeuksia nimen valitsemisen kanssa, ohjelman yhteydessä on tällä kohdin nimigeneraattori, jonka avulla voi myös hahmon nimen luoda. Hahmon nimen kirjoittamisen jälkeen ohjelma pyytää myös pelaajan nimeä.

Jos ammattien valinnan yhteydessä jätettiin osa vuosista käyttämättä, kysyy ohjelma nimen valinnan jälkeen, minkä verran pelaaja haluaa hahmon suuntautuvan yleistiedon ja kirjatiedon välillä. Jos pelaaja haluaa hahmolleen lukutaidon, tällöin kannattaa jättää kirjatiedon osuus riittävän suureksi.

Seuraavaksi siirrytään valitsemaan hahmolle aseistusta ja muuta varustusta. (kuva 5.) Valittavana on erityyppisiä aseita sekä muita tarvikkeita, kuten panssareita, kilpiä yms. Tähän kohtaan ei ole toki tarpeen tehdä kattavaa listaa hahmon varustuksesta, vaan ajatuksena on mainita muutamia keskeisimpiä tarvikkeita. Aseiden listauksen ideana on se, että pelaaja saa hahmoselosteelleen tiedot siitä, paljonko vauriota kyseiset aseet tekevät.

Varusteiden valitsemisen jälkeen ohjelma tarjoaa vielä mahdollisuutta oman kommentin kirjoittamiseen, mikä voi olla esim. muistisana hahmon keskeisistä tavoitteista, motiiveista yms. Kovin paljoa tilaa ei kommentille kuitenkaan ole, joten avainilmaisun kannattaa olla melko lyhyt ja ytimekäs.

Tämän jälkeen hahmo on luotu ja valmis tarkasteltavaksi ja tulostettavaksi. Tässä yhteydessä hahmo myös tallennetaan, jotta tiedot eivät katoa, vaan jäävät talteen koneelle. Kohdasta "Hahmon tiedot" pelaaja saa hahmon numeeriset tiedot nähtäväkseen. Myös loitsutaitoisten hahmojen loitsulistaan on mahdollista tutustua.

Hahmonluonnin jälkeen pelinjohtaja tekee hahmoon tarpeelliset muutokset pelinjohtajan puolella (minne pääsyyn ohjelma kysyy salasanaa.) Tällä puolella hahmon ominaisuuksia tai muita tietoja voidaan muuttaa tarvittaessa, esim. lisätä kokemuspisteitä tai kokemustasoja sen mukaan, miten hahmo on kehittynyt. Useimmat hahmot aloittavat ensimmäiseltä tasolta, mutta poikkeustapauksissa voidaan luoda myös hahmoja, jotka aloittavat valmiiksi korkeammalta kokemustasolta.

Hahmonluonti Larpmaster-ohjelmalla on tietyissä tapauksissa suuntaa antava, ja tietyissä tilanteissa hahmoselosteen tiedot menevät edelle Larpmasterilla luodun hahmolomakkeen tietoihin nähden, jos tiedoissa on eroja tai ristiriitaisuuksia. Esim. hyvin varakkaiden henkilöiden omaisuusmäärä ei pohjaudu Larpmasterin tietoihin, vaan muuhun hahmokuvaukseen. Jos poikkeamia tai ristiriitaisuuksia esiintyy, asiasta on syytä mainita pelinjohdolle, joka korjaa myös Larpmasterin tiedot vastaamaan hahmoselosteessa mainittuja. Esim. jos hahmo osaa lukea, eikä hahmonluonti-ohjelma ole tätä taitoa hahmolle antanut, kannattaa asiasta mainita pelinjohdolle, joka tekee Larpmasterilla hahmoon tarvittavat muutokset.Hahmolomakkeen tiedotKeskeiset tiedot hahmosta näkyvät hahmolomakkeella. Hahmolomakkeelta näkyvät mm. seuraavat tiedot (osa näistä on jo hahmoa luotaessa määritelty, osan määrittelee ohjelma itse).

Nimi: Hahmon nimi

Rotu: Hahmon laji

Ikä: Hahmon ikä vuosina

Rahat: Hahmon omistama ja mukanaan kuljettama omaisuus kuparirahoina

Fyysinen kunto: Kertoo prosentteina, kuinka hyvässä kunnossa hahmo on parhaimpiin vuosiinsa nähden (iän myötä prosenttiluku laskee vähitellen.)

Osumapisteet: Kertoo, kuinka hyvin hahmo kestää vaurioita.

Haarniska l. : Haarniskaluokka kertoo, kuinka suuri osa hahmoon kohdistuneesta vauriosta jää menemättä läpi.

Lyöntibonus: Bonus lisätään aseen normaaliin vaurioon.

Takaalyöntibonus: Kertoo, kuinka suuren vauriolisän kohteeseen hahmon lyönti huomaamatta takaapäin aiheuttaa.

Hahmoluokka: Sisältää tiedot hahmon ammateista ja niissä edistymisestä

Ominaisuuspisteet: Hahmon ominaisuuspisteet, joissa on huomioitu hahmon laji ja ikävuosittainen kehitys.

Kirjatieto/yleistieto: Kertoo hahmon tietämyksen näillä aloilla. Hahmo osaa lukea ja kirjoittaa, jos ensimmäinen luku on riittävän korkea. Muutoin näillä luvuilla ei ole merkittävää vaikutusta liveroolipelien kannalta.

Taikuritieto, taistelijatieto tms.: Kertoo hahmon tietämyksestä ammattialallaan. Tämänkin luvun merkitys liveroolipeleissä on melko vähäinen.

Taikuusväritasot: Kertoo taikuutta harjoittavien hahmojen osaamisesta eri taikuusvärien saralla. Taikuusvärejä on kaikkiaan kuusi, musta, valkoinen, punainen, sininen, harmaa ja vihreä.

Mana/Voima: Näistä ensimmäinen ilmaisee velhojen loitsuvoimaa, jälkimmäinen pappien loitsuvoimaa. Tämä pistemäärä kertoo, kuinka usein hahmo kykenee käyttämään loitsuja. Eri loitsut kuluttavat vaihtelevan määrän manaa/voimaa ja nämä pisteet palautuvat takaisin vähitellen käytön jälkeen.

Kylmäsuoja, happosuoja tms.: Jos hahmolla on erityinen immuunius jotakin vauriota aiheuttavaa ilmiötä vastaan, mainitaan siitä tässä. Mainittu numero kertoo, minkä verran jonkin ilmiön, esim. hapon aiheuttamasta vauriosta jää menemättä läpi.

Esine: Hahmon hallussaan pitämät aseet, panssarit yms. Varusteista kerrotaan oleelliset ominaisuudet, kuten haarniskoiden antama suoja, aseiden vauriot ja muita huomattavia vaikutuksia.
Ominaisuuksia: Lukutaito, parannustaito tms. Jos hahmolla on tiettyjä erityiskykyjä, ne näkyvät tässä kohdassa.Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rajakats/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4673