Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Metsäläiset 2Metsäläiset II - VartiopaikkaKaikista eniten huomiota kiinnitti kuitenkin Bokeajärven seudun tapahtumat. Bokeajärven
pohjoispuolelle kokoontuneet metsäläisjoukot koettivat väitetyn johtajansa
Gohtargin johdolla vallata haltuunsa Koskalan aatelissuvulle kuuluvaa pientä
Vahtipaikka-nimistä varustusta läheltä erästä Koskalan omistamaa kaivosta
(Metsäläiset osa 2). Varustuksen vähäinen puolustajajoukko onnistui kuitenkin
torjumaan metsäläisten hyökkäykset erittäin tehokkaasti ja lyömään nämä lopuksi hajalleen
ympäröiville seuduille. Ihmisten menetykset olivat hyvin vähäiset kun taas
metsäläisjoukon kannalta taistelu oli tuhoisa.

Myöskin metsäläisten johtajan Gohtargin väitettiin kaatuneen taistelussa, vaikka tämä
jäikin todistamattomaksi ja tuskin pitääkään paikkansa. Taistelun suureksi sankariksi
kohosi erityisesti Rajakatseen linnakkeen vähäisempi upseeri Marcus Ballendorf, joka
oli tuolloin varustuksella. Hänen kovia otteitaan ja julmuuttaan metsäläisiä kohtaan on
kuitenkin seurattu jossain määrin ihmetellen. Taistelussa Vahtipaikan luona tapahtui
lisäksi paljon muuta kummallista. Varustukselle oli jostain syystä tullut myös
Zharin mestarien jäsen Lotus sekä Zada-munkki Sardi, kummatkin
Nohvatovin puolelta. Sardi kuoli taistelussa saatuaan osuman metsäläisten ampumasta
nuolesta, kun taas Lotus katosi taistelujen päätyttyä jälkiä juuri jättämättä.

Myös hänen uskottiin kuolleen, vaikka tuollaisista velhoilijoista ei voikaan koskaan olla
varma. Samaan aikaan ympäristössä liikuskeli myös muita kummallisia kulkijoita
mahdollisesti muistakin jalokivikilloista ja on väitetty, että liikkeellä olisi ollut
pimeyden voimia palvovia kiellettyjä järjestöjäkin. Tätä huhua vahvistaa tieto, jonka
mukaan alueella olisi noihin aikoihin riehunut jokin kammottava ihmisen ruumista
muistuttava hirvitys. Tämän uskotaan tapahtumien kurimuksessa tuhoutuneen, sillä myöhemmin
ei tätä enää olla nähty.

Pian taisteluitten päätyttyä metsäläiset hajaantuivat ympäriinsä ja osa palaili pohjoista
kohden aiemmille metsästysmailleen. Samaan aikaan Fredrik Koskala ilmoitti lopettavansa
metsäläisten käytön kaivoksissaan, mikä osoitti aiemmat huhut metsäläisistä ja näiden
yhteistyöstä Koskalan kanssa paikkansapitäviksi. Jäi vain kysymys: Jos Koskala harjoitti
yhteistyötä metsäläisten kanssa, miksi nämä hyökkäsivät Koskalan varustukselle? Ehkä
kyseessä olivat eri heimot tai jotain vielä hämärämpää.Seuraava peli
RK XVII