Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Vuoriniityn maakuntaTämä artikkeli on hyväksytty Rajakatse fantasia ry:n pelimaailmaanVuoriniityn maakunta on Mahtivuoren valtakunnan pohjoisin ja eriytynein osa. Aluetta johtaa suurruhtinas.
Alueen suurin paikka on Vuoriniitty

HistoriaAlkuun alueella vaikutti muutama jalokivikilta ja pappiskunta. Kuninkaiden
kiinnostus alueeseen oli mitätöntä, koska voimakiviä löytyi etelämmästäkin
vielä noihin aikoihin ja siten alueella hallitsi voimakkaimman laki.
Ehkä kaikkein raaimpiin tekoihin syyllistyi Iiv-henkeä palveleva papisto.
Näitä pappeja voimakkaampi papisto kuitenkin oli Derecas-papisto
Mahtivuoren puolella sekä Zada-henkeä palveleva papisto Nohvatovin
puolella.

Vuonna 255 Vuoriniityn alueelle saapuu uusi aatelinen sukunsa nimeltä
Geofrius kuninkaan lähettämänä. Tämä otti alueen hyvin haltuun ja tuhosi
Iiv-papiston temppelin Baak-järven rannasta, mihin päättyi Iiv-pappien julkinen
toiminta. Iiv-papiston häviön jälkeen Derecas-pappiskunta alkoi vastata
Rajakatseen länsipuolen hengellisestä toiminnasta. Zada-veljeskunta vastaavasti
piti huolta itäpuolisesta hengellisestä toiminnasta. Nohvatovin kuningas
antoi Vardakovin alueen hallittavaksi veljelleen, joka ei itse saapunut
alueelle vaan jäi pääkaupunkiin hoviin. Vastaisuudessakin Vardakovin alueen
käskynhaltija oli kuninkaan veli tai muu sukulainen, joka piti majaansa
pääkaupungin hovissa. Aateliset pitivät paikalla järjestystä, jolloin
papistolla ja jalokivikilloilla oli suurempi valta Vardakovin alueella
Nohvatovin puolella kuin Vuoriniityn alueella Mahtivuoren valtakunnassa,
missä kuninkaan edustajana toimi Geofriuksen suku.Aatelistosta huolimatta
osa maanviljelijöistä omisti periaatteessa viljelemänsä maat molemmissa
valtakunnissa.

Vuoriniityn maakunnan kyliä


Luoteiskulma Vuoriniityn alueesta

Luoteiskulma Vuoriniityn alueesta


-Pohjoisen alueen kylät on määritelty, mutta alueella on useita maalaistaloja,
joissa asuu yksi perhe palvelusväkineen. Tästä joukosta voi kasaantua
usean kymmenen ihmisen joukko palvelusväenkin muodostaessa perheitä.


-Metsäpaikka on Baak-järven rannalla oleva pieni kylä (Vuoriniitystä luoteeseen)

-Rajakatseen rajalinnoitus tiellä Vuoriniitystä Vardakoviin
Linnoituksen takana metsässä on taverna Vanha pipari.

Rajavarustuksia pohjoisessa Mahtivuoren puolelta
-Vastkannon-, Keskimannun- ja Rantovarustus
Pienehköt kolme varustusta suojaamassa Vardakovin vastaista rajavyöhykettä
ja rajan tuntumassa kulkevaa tietä. Nämä varustukset eivät suojaa mitään
erityistä suurempaa kylää tai muuta tärkeätä paikkaa. Näiden varustusten
vieressä on kuitenkin asutusta. Miesvahvuus varustuksissa sisällä on heikko
ja tosisodan tullen näiden merkitys onkin lähinnä tiedon välittäminen
eteenpäin.

Luonnollisesti myös paikallisen väestön turvaaminen ja
puolustuspesäkkeiden pitäminen ovat tärkeitä tehtäviä sodan tullen,
mutta todennäköisesti suurelle armeijalle ei ole mikään ongelma
vallata näitä varustuksia lyhyessä ajassa. Hyökkäysvaroituksen antaminen
toisille joukoille tapahtuu hevoslähettien lisäksi suurilla kokoilla,
minkä mahdollistaa jokaisen varustuksen sijainti pienen mäen päällä.

Koskala, on Koskalan aatelissuvun läänitykselle kehittynyt vauras kylä jossa on jalokivikaivos. Alueen
läpi kulkee hieman vähemmän käytetty Vanha Bokean tie

Pohjatuulen varustus, jonka vieressä Bokean kylä.
Varustus on rakennettu lähelle Bokean kylää Bokean järven rantaan.
Rakennelma on pieni, mutta käsittää hyvät laiturit, josta pääsee Bokean
Järvelle vaivatta. Nykyisin rauhallisena aikana varustuksen sijaan kauppiaat usein mielummin
kulkevat taverna Bokeantontun kautta, joka on hyvin lähellä Pohjatuulen
varustusta.

Bokean länsiosa

Bokean länsiosaKarhukoi, on Karhukoin aatelissuvun läänitykselle kehittynyt vauras kylä jossa on jalokivikaivos.
Valkama on Bokea-järven länsipuolinen kylä joka toimii välietappina lastia kuljettaville veneille.

Mulkkjar on kuihtuva kylä Bokea-joen varrella.

Olyi on pieni kaupunki Bokea-joen varrella, laivat pääsevät nousemaan merelta kaupunkiin asti.

Haettu sivu:
Bokea-järven etelärannan kylät


Tämä artikkeli on hyväksytty Rajakatse fantasia ry:n pelimaailmaan


Eteläistä Bokeaa

Eteläistä BokeaaMuutaman sadan ihmisen kyliä. Ihmiset ovat kalastajia, metsästäjiä, tervanpolttajia ja muutama viljelijäkin löytyy.
Jokaisessa kylässä on myös jonkinlainen seppä.

Kyliä:

Ekspanj
Loihupuro
Karju
Vanhapiha


Muita paikkoja:

Käärmeluola
Leimukallio
Metsätemppeli


Mahtivuoren kylät Rajakatsemaailma Rajakatsemaailma Mahtivuoren kylät