Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Otviz
Korkea-arvoinen ja karismaattinen Derecas-pappi, jota pidetään myös sotasankarina tämän pädettyä Rajakatseen suurtaistelussa vuonna 449. Temppeliherra Artamonin ohella myös Otviz osallistui ylipappi Paltamonin vastaisen kapinan johtamiseen vuosina 465-467. Toiminut sekä aiemmin että edelleenkin Derecas-papiston lähettiläänä, ja hän vastaa mm. Rajakatseen alueen papin valinnasta.


Rajakatse maailman pelihahmo