Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Jalokivikillat


Voimakivet ja niiden kanssa pelailevat ryhmät (vuonna 457)
-Tämä tieto voi olla kellä tahansa fiksulla hahmolla


Voimakivet ovat erityisiä jalokiviä, joita Vuoriniityn ja Vardakovin
kaupunkien ympäristöstä kaivetaan louhoksista ja kaivoksista. Näitä
kiviä on aiemmin löytynyt myös eteläisemmistä osista Nohvatovia ja
Mahtivuorta, mutta kaivoksien ehtyessä yksi toisensa jälkeen
on niitä jouduttu hakemaan aina pohjoisempaa.

Ilman näitä kiviä ei Vardakovin ja Vuoriniityn kaupunkeja varmasti
olisi koskaan perustettu. Tavallinen kansa ei tiedä jalokivien voimapuolta
vaan pitää niitä tavallisina jalokivinä. Voimakivistä suurin osa menee
lämmitykseen, mutta paremmat kivet pääsevät aseisiin voimanlähteiksi taikka
sitten siirrinlaitteiden yms. voimanlähteiksi.

Yli puolet löytyvistä jalokivistä ei sisällä voimaa hitustakaan.
Voimakivikiltoja nimitetään yleisesti nimellä jalokivikilta.
Jalokivikiltojen velhoilla on pätevät keinot selvittää maan alla
olevat voimakiviesiintymät, vaikkakin tämä jäljityspuuha on vaikeaa
ja aikaavievää puuhaa, mutta paljon helpompaa silti kuin koekaivaminen.

Kaikki jalokivikillat myyvät killoistaan maagisia esineitä, sekä
magiantuntemuspalveluita. Yleisesti asiakkaat ovat varakkaita kauppiaita,
aatelisia ja armeijan edustajia. Myös papistot myyvät maagisia esineitä,
mutta enimmäkseen erilaisia juomia ja yrttejä. Nyrkkisääntönä on,
että jalokivikiltaan ei kävellä kuten sekatavarakauppaan, vaan useiden
vartioiden ohi. Jalokivikilloissa myytävät tavarat eivät ole jatkuvasti
nähtävillä, vaan otetaan esille tarvittaessa. Esineitä esittelevän
henkilön arvo killassa riippuu yleensä esiteltävien esineiden mahdista.
Arvovaltaisille asiakkaille esitellään voimakkaampia esineitä ja
esittelyn tekee killan korkeammat jäsenet itse.

Vähävaraisemmilleasiakkaille on killoissa jonkinlainen perusvalikoima, joita esittelee
noviisit. Asioidessaan killassa on eduksi, jos tuntee killasta
jonkun, joka esittelee esineet, koska tällöin voi saada mahdollisuuden
ostaa parempia esineitä. Lisäksi köyhemmän näköisiä ihmisiä ei edes
päästetä lähelle edes perusvalikoimia, ellei heillä ole esittää
huomattavaa määrää rahaa. Etenkin Zharin mestareilla tuntematon
asiakas, joka ei ole varakkaan näköinen, voi jäädä killan porttien
ulkopuolelle. Temppeleissä parempien yrttien ja juomien myynti
tapahtuu erillisessä huoneistossa, mihin köyhääkansaa ei mielellään
päästetä. Lisäksi temppeleissä on köyhääkansaa varten vähäisiä
parannusyrttejä yms. halvalla myynnissä.

Voimakiviä kaivetaan enemmän Nohvatovin puolelta kuin Mahtivuoren
puolelta, koska esiintymät Nohvatovissa ovat hiukan rikkaampia
etenkin Vardakovin alueella.


Jalokivikillat (Velhokillat)
-Velhokiltojen jäsenet uskovat papistojen
juttuja satunnaisesti. Papistoja ei
kuitenkaan missään tapauksessa vastusteta.
-Deinosan killalla on hyvät suhteet
Derecas-papistoon
-Vardakovin sotavelhoilla on hyvät suhteet
Zada-papistoon.

-Mitään uskon periaatteita taikka hyvän
elämän ohjeita ei velhokilloilla jäsenilleen
ole.
-Velhokillat ovat hyvin tasa-arvoisia paikkoja
eli naisilla on (lähes) samat mahdollisuudet
kaikkeen kuin miehilläkin.
-Maagiset voimansa velhot ajattelevat olevan
luonnonvoimien hallintaa ja hyödyntämistä.

Mahtivuoren jalokivikillatDeinosan-jalokivikilta toimii pääasiassa Mahtivuoren puolella, mutta myös
Vardakovissa on sen haarakonttori. Deinosan killan johtopaikka on nykyisin
Vuoriniityssä, mitä johtaa mies nimeltään Datojan.
Deinosan killan osuus voimakivituotannosta Mahtivuoren puolella on noin 1/2.

Muita jalokivikiltoja ei Mahtivuoren puolella ole, mutta
myös Derecas-papit ja eräät suvut, kuten Karhukoi ja Koskala ovat
erikoistuneet voimakivien kauppaamiseen. Derecas-pappien osuus voimakivituotannosta
Mahtivuoressa on noin puolet. Muut kuin papisto maksavat veroa voimakivikaupastaan.

Karhukoin ja Koskalan sukujen päämiehillä on eräänlainen periytyvä aatelisarvo, mikä on
seurausta jalokivikaupan tuomista rikkauksista sekä rikkauksien tuomasta
jonkinlaisesta sotavoimasta. Karhukoi ja Koskala asuvat lähellä Vuoriniityn
kaupunkia, mutta ovat muuttaneet sinne Suomurajan liepeiltä aikaisemmin. Karhukoin ja
Koskalan osuus Vuoriniityn alueen jalokivikaupasta on melko tasan 5/20 molemmille.Nohvatovin jalokivikillatNohvatovin puolella Deinosan kaltaisia jalokivikiltoja on kolme:
Zharin mestarit on sisäänpäinkääntynyt ja alueella vanhin kilta.
Kilta sijaitsee alueella vain Vardakovin vieressä olevan pienen järven
vastarannalla eli kaupungin ulkopuolella. Zharin mestareilla on hallussaan noin 1/10
jalokivikaupasta alueella.

Vardakovin sotavelhot on Vardakovin armeijan osa, mutta kilta käy
voimakivikauppaa omaan laskuunsa onnistuen hallinnoimaan 1/4 Vardakovin
alueen jalokivikaupasta.

Bokean illusio on nuori jalokivikilta ja muiden jalokiviryhmien
väheksymä. Pääpaikka on Nohvatovin puolen Bokean kylässä ja toinen
killan osa sijaitsee Vardakovissa. Kilta hallinnoi 1/10 Vardakovin alueen jalokivikaupasta.

Lisäksi alueelta löytyy muutama Jalokivillä itsensä rikkaaksi tehnyttä sukua, kuten
Valtamäki ja Vagemoor, joiden päämiehillä on eräänlainen periytyvä aatelisarvo.
Romanned-suvun päämiehellä on hiukan alempi aatelisarvo,
kuin Vagemoorilla tai Valtamäellä. Nämä suvut asuvat lähellä Vardakovia,
mutta ovat muuttaneet sinne aikaisemmin Nohvatovin liepeiltä.

Myös Zada-papisto käy jalokivikauppaa. Zada-temppeleitä on Vardakovissa,
Nohvatovissa(päätemppeli), Taltarassa sekä Sacran kylässä, jossa oleva temppeli on
linnoituksen sisällä ja huomattavan suuri kylän kokoon nähden. Zada-papeilla on pieniä
pyhättöjä monissa kylissä, joissa papit käyvät aika ajoin ja vain suuremmissa on
pysyvästi pappi. Zada-pappeja on Nohvatovin valtakunnassa noin 200. Läheskään kaikki
heistä ei ole tekemisissä voimakivien kanssa, mutta kaikki tietävät voimakiviasioista.