Rajawiki

MelinaHuhuja Tämä artikkeli sisältää huhuja Rajakatsemaailmasta


Pappi Melina keskikesällä 465

Pappi Melina keskikesällä 465Oletettavasti edesmennyt naispuolinen Derecas-pappi, joka tunnetaan erityisesti ylipappi Paltamonin vastaisen kapinan alkuunsaattajana. Melina toimi Rajakatseen linnakkeen pappina vuosina 463-467, kunnes kuoli keskikesällä 467 pamppukaartilaisten murhaamana. Kerrotaan että tavernalle tulleen pamppukaartin eräs jäsen hyökkäsi lyöden Melinan hengiltä. Mies pakeni paikalta jättäen muut selittelemään syyttömyyttään. Melinan ruumista kuljetettaessa pois Rajakatseesta edellämainittu joukko joutui väijytykseen, jota todisti Rajakatseen linnakkeen aliupseeri Alpo. Tuntematon joukko ampui pamppukaartilaiset jousilla ja katosi metsään Melinan jäännökset mukanaan. Melinan ruumis oli sittemmin pitkään eli useamman vuoden kadoksissa. Vasta syksyllä 470 Melinan ruumis löytyi haudankaivaja Timotein toimesta ja ruumis toimitettiin haudattavaksi Vuoriniityn kaupunkiin.

Melina siis toimi eläessään Rajakatseen linnakkeen ja alueen pappina verraten pitkään, monille aiemmille papeille jo vuosi tai pari Rajakatseessa oli liikaa hermoille. Melina vaikutti vuosien saatossa moneen asiaan, mm. Rajakatseessa sijaitsevan naisten hoitokodin perustaminen oli alkujaan hänen ajatuksensa. Saavutuksista merkittävin lienee kuitenkin pohjoisen uskontokunnan nostattaminen silloista ylipappi Paltamonia ja tämän alaisia pamppukaarteja vastaan. Hänen kerrotaan kieltäneen Paltamonin ylipappeuden, kun pamppukaartilaiset olivat piesseet puhevikaista renki Tönkköä. Kyseinen pamppukaartin joukko ei kuitenkaan halunnut lähteä alueelta suosiolla ja kerrotaan että Rajakatseen miehet olivat joutuneet näiden 'pamputuksen' kohteeksi matkalla linnakkeelle. Tästä pamputuksesta oli seurauksena monta kuollutta yhden pamppukaartilaisen päästessä karkuun ja viemään sanaa tapahtuneesta. Tästä tapahtumasta on myös liikkeellä Melinan kannalta epämiellyttäviä huhuja.

Melinan kerrotaan olleen sinnikäs ja tiukka, toisaalta myös helposti lähestyttävä pappi, jonka maine on saavuttanut legendaariset mittasuhteet. Syksystä 467 lähtien on myös kerrottu tarinoita siitä, että Melinan haamu kummittelisi Rajakatseessa. Havainnot saivat vahvistusta keskikesällä 468, jolloin moni paikalla Rajakatseessa ollut väittää Melinan haamun nähneensä. Sittemmin haamusta ei ole merkittäviä uusia havaintoja, vaikka satunnaisia kertomuksia haamun näkymisestä on kuultu myöhemminkin.

Loppuvuodesta 467 Vuoriniityn maakunnassa syntyi naisjärjestö Melinan sisaret, joka pitää tavoitteinaan mm. Melinan kunnioittamista ja hänen työnsä jatkamista. Järjestön tärkeimmät pyhäköt sijaitsevat Vuoriniityn kaupungissa ja Rajakatseessa. Ainakaan toistaiseksi Melinan sisaria ei ole järjestönä otettu Derecas-papiston alaisuuteen.


Melinasta lausuttua:

Edesmennyt pappi Melina jakaa mielipiteitä, mutta yleisesti häntä pidetään suuressa arvossa. Mm. seuraavanlaisia, keskenään ristiriitaisia puheita ja näkemyksiä on Melinasta lausuttu ja esitetty keväällä 468.

-Melina oli suuri uskonsankari, jota on osaltaan kiittäminen siitä, ettei edelleenkin jouduta elämään pamppukaartien pelossa ja kehotuksesta toistelemaan lausetta "Paltamon on viisas mies."
-Melina oli itsepäinen pappi, joka ei ymmärtänyt omaa etuaan, vaan jääräpäisesti asettui ylivoimaa vastaan silloin kun olisi kannattanut vain antautua. Paltamon olisi hävinnyt joka tapauksessa, turha hänen vuokseen oli itseään tapattaa. Melina oli siis osin fanaatikko siinä missä Paltamonkin, Paltamon tosin varsinainen roisto.
-Huhutaan, että Melina olisi suurista teoistaan huolimatta sortunut joihinkin kyseenalaisiin ja tuomittaviin toimiin. Viillellyt vastustajien kurkkuja auki ja muuta sellaista. Onko näissä ilkeissä juoruissa ollenkaan perää vai ovatko ne vain Melinan vastustajien kuten Paltamonin kannattajien keksintöä, paha sanoa.
-Melina oli se henkilö, joka sitkeimmin vastusti ylipappi Paltamonin mielivaltaa ja oman itsensäkin vaarantaen ja lopulta uhraten toimi oikean uskon puolesta. Hänen ansiotaan on siis osaksi se, että kansa nousi vahvemmin Paltamonia vastaan, jolloin Paltamonilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin luopua vallastaan.
-Paltamonin joukkojen kurinpalautusretken epäonnistuminen ja Paltamonin vallan luhistuminen oli väistämätöntä, mutta Melinan ja hänen seuraajiensa toiminta joudutti tuon epäpätevän ja katalan ylipapin virastaan luopumista ja pakoon lähtemistä. Melina on joka tapauksessa sankari ja uskon puolesta uhrautuja.
-Melinan kerrotaan katsoneen eläessään, että nykyinen Derecas-papisto ja uskonto on ajautunut liian kauas alkuperäisistä ihanteista ja Ishakan opeista, mistä johtuen Melinan kerrotaan luopuneen Derecas-papiston symbolien käytöstä. Ihmisten tulisi tehdä samoin, ja hakeutua alkuperäisen opin pariin.
-Melina on paitsi uskonsankari, niin myös Derecas-uskon henkikierron myötä voimakas ja viisas henki. Melinan ruumiillinen hahmo oli vain viimeinen osa tätä pitkällistä kehitystä ja tämän suuren uhrauksen myötä Melinan henki on edelleen kohonnut tietoisuuden tilassa entistä ylemmäs, tullut täydelliseksi ja astunut nyt lopulta itsensä Ishakan seuraan.
-Melina on kuoltuaan siirtynyt olemassaolon toiseen muotoon, korkeammaksi olennoksi, ja tässä henkimuodossaan hän Ishakan tavoin opastaa ja auttaa maan päällä yhä kulkevia, Ishakan opetuksia seuraavia.
-Melina ei ole oikeasti kuollut, vaan hän on vetäytynyt johonkin salaiseen paikkaan valvomaan maailman menoa. Tuolta hän aikanaan palaa puolustamaan oikeaoppisia sekä heikkoja, kun tilanne niin vaatii ja hätä on suurin.


Rajakatse maailman pelihahmo Rajakatse maailman huhuja